Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Forum

Wat heeft de kerk ons gebracht

Topic gestart op 30/05/2003 en 12973 keer bekeken.
Discussieforum: [Home] \ [Ethiek en filosofie] \ Wat heeft de kerk ons gebracht
Nieuw bericht
[Dit forumonderwerp is gesloten]
Gast
Beste Rudolfijntje,
Ik begrijp best wat je daarmee wilt zeggen: mensen sluiten zich op in een heilig boek, en durven niet meer naar buiten te kijken.
Ik ben ook nog niet te beroerd om toe te geven dat mensen (ook kerkmensen) fouten maken. Inderdaad, het is mensenwerk en dan gaat er vaak wat mis.
Maar wanneer je zegt tegen anderen: gebruik je hersens. Stap eens uit je beperkte wereldje en verruim je blik, dan moet je natuurlijk ook wel kritisch zijn naar je eigen kijk op de werkelijkheid.
Neem nu zo'n uitspraak als: "(..) Irak (..) de kerk zou de mensen andere oplossingen moeten laten zien dan her vermoorden van anderen, en ik hoor zowel Bush als Saddam roepen dat God aan hun zijde staat."
Vrijwel alle kerken hebben luid en duidelijk gezegd dat deze oorlog onchristelijk was. Het Vaticaan, de wereldraad van kerken; zelfs Bush zijn eigen kerkgenootschap, de methodisten.
En kijken we naar Noord-Ierland, dan zien we dat de scheidslijn vooraleerst etnisch is. Ieren tegen Engelsen. Die Engelsen hebben de Ieren honderden jaren onderdrukt, en hoge belastingen ge-eist waardoor de Ieren soms niets te eten hadden. Nog altijd valt Noord-Ierland onder Engels bestuur. En er is van Engelse zijde nogal eens bloedig ingegrepen, soms ook op geweldloze protesten (Bloody Sunday)


Van de andere kant kunnen de Engelsen die in Noord-Ierland wonen geen kant op. Ze kunnen niet terug naar Engeland (want daar is geen bestaan voor hen). En in Ierland worden ze gehaat.


Het verschil tussen Protestanten en Katholieken is alleen een manier om de ander nog zwarter af te schilderen. Die ander is niet alleen een vijand van jou, maar ook een vijand van God.


Ik ben het met je eens dat in kerken er initiatieven tot verzoening zouden moeten zijn, en die zijn er op kleine schaal ook. En met - zij het bescheiden - succes.
Denker
[bericht 52]
[25/06/2003 - 10:29]
Gast
Hoi Denker

Bedankt voor je uitleg.

Ik ga er van uit dat iedereen zijn hersentjes kan gebruiken, wat ik alleen bedoel is dat ik er erg veel moeite mee heb wanneer (naar mijn mening) mensen zonder na te denken een handboek zoals de Bijbel of een kerkelijk leider volgen.
Het is niet erg wanneer je je daar prettig bij voelt hoor, en ik ben er van overtuigd dat de intentie en de bron waaruit de kerk put, een goede is, het blijft alleen mensenwerk en dan gaan dingen vaak mis.
Of het nu inderdaad Noord Ierland is, of Irak het maakt niet uit, de kerk zou de mensen andere oplossingen moeten laten zien dan her vermoorden van anderen, en ik hoor zowel Bush als Saddam roepen dat God aan hun zijde staat.

De basis voor zoweel onrust ook op dit moment in de wereld is heel vaak toch religie en kerk en dat vind ik heel erg.

De kerk zou een basis voor vrede moeten zijn en dat zie ik helaas niet.

groetjes Rudi
[bericht 51]
[25/06/2003 - 07:46]
Gast
"Altijd weer fijn te lezen dat er mensen zijn die minstens 1000 woorden nodig hebben om hun mening kracht bij te zetten mij gaan voorschrijven dat ik mijn 'grijze massa' moet gebruiken. Op welke gronden ga jij er van uit dat ik dat misschien al niet doe??"
"Mag ik eens vragen waarom je mij zo neerbuigend en onvriendelijk aanspreekt?"
Dat doe ik omdat jij negatieve dingen beweert over de Kerk (waar ik bijhoor), die uit de lucht gegrepen zijn. De argumenten die je hebt gegeven voor de stelling dat de Kerk de wetenschap heeft tegengewerkt, waren buitengewoon slap. En als ik laat zien waarom ze zo slap zijn, komt er een nog slapper verweer, en het antwoord dat het gewoon een feit is dat de Kerk de ontwikkeling van de mensheid heeft tegengewerkt (geillustreerd met het spreekwoord dat de dominee de mensen arm houdt. Wat heeft dat met wetenschap te maken?)
Je zegt tegen anderen dat ze hun hersens moeten gebruiken, maar geeft er geen blijk van zelf uit je vooroordelen te kunnen stappen. Jij wilt volgens mij helemaal niet echt nadenken, jij wilt gewoon je meningen spuien. (en ja, dat kan inderdaad in twee zinnen wel.)
Denker[bericht 50]
[24/06/2003 - 12:39]
Gast
Laten we verder gaan ons te verdiepen in de vraag:
"Wat heeft de kerk ons (voor goeds) gebracht?"

Groetjes, Nancy
[bericht 49]
[23/06/2003 - 23:58]
Gast
He Denker,

Mag ik eens vragen waarom je mij zo neerbuigend en onvriendelijk aanspreekt?

Ik meen je niet te kennen, en je zeker niets te hebben aangedaan??

Groetjes Rudi
[bericht 48]
[23/06/2003 - 23:31]
Gast
Hallo Denker,
Altijd weer fijn te lezen dat er mensen zijn die minstens 1000 woorden nodig hebben om hun mening kracht bij te zetten mij gaan voorschrijven dat ik mijn 'grijze massa' moet gebruiken.
Op welke gronden ga jij er van uit dat ik dat misschien al niet doe??
Als je een discussie wilt voeren voeren op het niveau wat je pretendeert doe ik graag mee, maar vooralsnog zie ik het met jouw argumenten als verspilde energie sorry.
Je deponeert heel veel woorden, maar je zegt bitter weinig jongen.
Misschien als je in twee zinnen iets kan zeggen, dat het interessant kan worden.
Groetjes Rudi

[bericht 47]
[23/06/2003 - 23:28]
Gast
Rudolfijntje,
Jij geeft hoog op over de grijze massa in je bovenkamer. Maar gebruik die massa dan ook!
Als je even naar onderen surft, dan zul je zien dat op jouw POGING tot een onderbouwing van de stelling dat de Kerk met name op het gebied van wetenschap 'voornamelijk remmend heeft gewerkt op de ontwikkeling van de mensheid.' ik jouw drie argumenten met FEITEN (en gedocumenteerd) heb weerlegd.


Ben je dat nu alweer vergeten?
-De kerk zou de ontwikkeling van de homeopathie hebben tegengewerkt door heksen op de brandstapels te gooien. Is gebaseerd op jouw vage associatie dat heksen met kruiden werkten en dus homeopathie bedreven. Heksen waren echter geen empirische onderzoekers, maar traditionele genezers (hoewel echte magie en duivelskunst in de middeleeuwen werkelijk voorkwam). Homeopathie is pas in de 19e eeuw ontstaan, door het werk van Hahnemann, en wetenschappers zijn er zeer kritisch over.


-De kerk zou de ontwikkeling van de condoom hebben tegengehouden en daardoor medeverantwoordelijk zijn voor SOA's. Dit geld alleen voor de Rooms-katholieke kerk met haar Thomistisch-Aristotelische kijk op seksualiteit (seks is er voor de voortplanting). De protestantse kerken hebben nooit bezwaar gemaakt tegen voorbehoedsmiddelen. Bovendien blijken juist ook onkerkelijke mensen niet aan de condoom te willen, hoe de overheid ook probeert met reclame en voorlichting een denkomslag te maken.


-De kerk zou tegen inentingen zijn Het gaat hier om de zogenoemde 'zwartekousenkerken' die totaal niet representatief zijn voor de mainstreamkerken.
Jouw voorbeeld toont eenvoudig aan dat jij bevooroordeeld bent, en dat alles wat er uit de kerk komt, in jouw ogen negatief is. Vervolgens roep je wat dingen die je te binnen schieten: De kerk heeft de homeopathie tegengehouden, want ze heeft heksen verbrand. De kerk heeft schuld aan de SOA's. De kerk is tegen inenting. De kerk houdt mensen arm.
Generalisaties, vooroordelen, misvattingen. En dat noem jij FEITEN!
Arme grijze cellen. Om zo misbruikt te worden...
Denker

[bericht 46]
[21/06/2003 - 10:50]
Gast
Hai Denker,

Feit is dat de Kerk voornamelijk remmend heeft gewerkt op de ontwikkeling van de mensheid.

Dat is jammer, maar gelukkig hebben steeds meer mensen door dat de Dominee niet de waarheid verkondigt, en vooral zichzelf in stand houdt, gezien de bezetting van de stoeltjes in de kerk.

Maar dat noemen we dan weer het werk van de Duivel.

Er was vroeger een gezegde:

DE Dominee zegt tegen de leraar.

Als jij ze dom houdt, dan hou ik ze arm.

En dat is nog steeds de leidraad merk ik wel.

Rudi
[bericht 45]
[21/06/2003 - 10:18]
Gast
Vanuit Boeddha en Christus importeer ik even een discussie die hier beter past:
Denker: -Zonder het evangelie was men nooit tot het inzicht gekomen dat die slaven als personen waarde hadden.
Malephisto: "Dat valt met geen mogelijkheid te zeggen. Ik zeg niet dat het evangelie geen invloed heeft gehad, maar om te zeggen dat dat inzicht er zonder nooit was gekomen is pure speculatie."
Geen pure speculatie. Je kunt namelijk kijken naar de rest van de historische werkelijkheid, of daar tendenzen waren om slaven als mensen te behandelen en in het verlengde ervan, het helemaal af te schaffen. Wat er van die tendenzen geworden is, en waarom.
Denker: -Jij vraagt van de kerk dat ze maatschappelijke structuren in een keer kan veranderen. Maar je verandert niet op stel en sprong hoe mensen denken.
Malephisto: "Ik vraag helemaal niets."
Jij zegt: de kerk heeft er 2000 jaar over gedaan om de slavernij af te schaffen. Daar zit een ondertoon in die de klank heeft: -dat was veel te lang. Dat had al veel eerder gemoeten. Dan eis je dus van de Kerk dat ze bepaalde maatschappelijke structuren een-twee-drie omverwerpt. Dat is volgens mij onmogelijk, al was het alleen maar omdat de mensen die het evangelie aannemen niet van de ene op de andere dag van normen- en waardenkader veranderen. (Toen de massa's in Europa tot aanhangers van de christelijke religie werden, waren ze niet ineens geen heidenen meer.)


Het lijfeigenschap hing samen met de feodale structuur die Europa aannam na de val van het romeinse rijk. Hoe had men dat lijfeigenschap af moeten schaffen zonder de structuren stuk te breken en het land in anarchie te storten?


En zoals jij weet is er in Europa altijd strijd geweest om de inmenging van politici in kerkzaken en theologen in wereldse aangelegenheden.
"Denker: -Dat heeft tijd nodig. In Afghanistan bijvoorbeeld worden vrouwen nog steeds geslagen en onderdrukt. Dan zeg je toch ook niet dat de democratie betekenisloos is?"
Malephisto: Ligt eraan voor wie.
Ja, dus als moslimfeministes over 300 jaar aan jouw achterachterkleinkinderen vragen waarom het zo lang geduurd heeft voordat democratie en educatie een einde maakte aan vrouwenonderdrukking in Afghanistan, dan hebben jouw achterachterkleinkinderen van hun betovergrootvader geleerd : Inderdaad, democratie en educatie zijn flauwekul. Of heb jij hen dan geleerd: het heeft tijd nodig voordat mensen zich die mentaliteit ook eigen maken?
Daarom zeg ik, je moet kijken naar wat het evangelie inhoudt, en naar wat het mettertijd uitgewerkt heeft in de Westerse cultuur. Ik ontken niet dat de Kerk fouten heeft gemaakt (zijn ook maar mensen, die geworteld zijn in bepaalde maatschappelijke contexten), maar ze heeft ons wel doorgegeven dat God de mens als persoon serieus neemt (universele verklaring van rechten van mens), dat men humaan met vijanden om moet gaan (conventies van Geneve), dat men om moet zien naar de naaste (sociaal besef, solidariteit). Allemaal produkten van de Westerse samenleving, die geworteld is in de joods-christelijke beschaving.
Denker
[bericht 44]
[06/06/2003 - 15:14]
Gast
Denker: -Jij beweert glashard: "De Kerk vind zelfs heden ten dage nog dat inentingen voor kinderen een ingrijpen zijn op God's schepping.", terwijl de Kerk dat helemaal niet vindt. Dat is een grove verdraaiing van de waarheid. Net zo min kun je naar waarheid zeggen dat de milieubeweging vindt dat je geleerden die dierproeven uitvoeren mag terroriseren, omdat er randgroepen in de milieubeweging zijn die zulks vinden.
Ik moet Denker hier gelijk geven. Je kunt deze opvatting niet zomaar generaliseren. De Kerk op zich bestaat al uit verschillende instituten met verschillende opvattingen.
[bericht 43]
[06/06/2003 - 12:31]
Gast
Beste Rudolfijntje,
"Ik roep niet maar wat, ik geef enkele voorbeelden van de feiten die voor mij bepalen dat de Kerk niet bepaald de bakermat van de vernieuwingen is."
Ik geef gedocumenteerd aan dat jij de feiten niet op een rijtje hebt; dat homeopathie pas rond het begin van de 19e eeuw door Hahnemann is ontwikkeld, dat wetenschappers er zeer kritisch over zijn, dat heksen geen biochemici waren maar traditionele genezers, dat niet 15% maar zo'n 32% procent van de wereldbevolking tot het christendom behoort.
"Als jij nu stelt dat homeopathie geen wetenschap is, dan heb je de ontwikkelingen van deze tijd niet erg goed gevolgd. En het is JOUW opvatting."
Nee, het is de opvatting van medici en wetenschappers. Opvattingen die je kunt nalezen op die websites die ik je heb aangegeven.
"maar op welke gronden bepaal jij dat de ene kerk belnagrijk is, en de andere marginaal? op grond van een ledental? Dus de meerderheid heeft het gelijk gevonden??"
Wie heeft het over 'gelijk'? Het gaat erom, welke groep representatief is voor 'de' Kerk. En dan zeg ik: een kleine groep aan de uiterst rechtervleugel van de Nederlands hervormde Kerk is niet representatief voor wat 'de' Kerk denkt.


Zelfs de Rooms-katholieke leer is niet representatief voor wat 'de' Kerk denkt, want protestanten zijn bijvoorbeeld helemaal niet tegen condoomgebruik. En wanneer je de Kerk laat samenvallen met de Rooms-katholieke Kerk (zoals zij zelf doet), dan kun je weer niet zeggen dat de Kerk tegen inenting is. Want de Rooms-katholieke Kerk is niet tegen inenting.
"Het percentage van de christenen in de wereld is niet zo belangrijk, op grond van jouw argumentaties kun je stellen dat een overgrote meerderheid niet christelijk is, dus op grond waarvan zouden we moeten stellen dat ze het wel hebben begrepen en die andere 4 miljard mensen niet?"
Het gaat om representativiteit. Stel dat buitenaardse wezens ons bezoeken, en op grond van wat christenen denken, zeggen dat alle mensen geloven dat God drie-enig is, dat een deel van die drie-eenheid mens is geworden en dat mensen denken dat die mens door te sterven verzoening heeft gebracht tussen God en mensen.


Zou dat realistisch zijn? En indien niet, is het dan realistisch om te zeggen dat de Kerk tegen inenting is, of tegen anticonceptiemiddelen?
"ik 'moet' helemaal niets aantonen, ik sta geloof ik niet voor de rechtbank."
En wanneer je niet voor een rechtbank staat, kun je gewoon loze beweringen doen? Jij beweert glashard: "De Kerk vind zelfs heden ten dage nog dat inentingen voor kinderen een ingrijpen zijn op God's schepping.", terwijl de Kerk dat helemaal niet vindt. Dat is een grove verdraaiing van de waarheid. Net zo min kun je naar waarheid zeggen dat de milieubeweging vindt dat je geleerden die dierproeven uitvoeren mag terroriseren, omdat er randgroepen in de milieubeweging zijn die zulks vinden.
Denker
[bericht 42]
[06/06/2003 - 12:21]
Gast
Lieve mensen,

Laten we elkaar met respect behandelen en iedere in zijn/haar vrijheid laten zeggen hoe hij/zij denkt, doet of gelooft!
Dank voor jullie medewerking!

Nancy
[bericht 41]
[06/06/2003 - 11:20]
Gast
Hoi Denker,
Ik roep niet maar wat, ik geef enkele voorbeelden van de feiten die voor mij bepalen dat de Kerk niet bepaald de bakermat van de vernieuwingen is.


Er zijn nog vele andere te noemen, maar ik koos even voor onder andere de homeopathie.


Dat is wel degelijk een wetenschap (zeker in deze tijd) en is gebaseerd op een eeuwenoude kennis, maar is niet ontwikkeld door kruidenvrouwtjes, alleen draai jij de redenatie om.


Het zou zich wellicht anders hebben ontwikkeld als de kerk er wel open voor zou hebben gestaan.


Als jij nu stelt dat homeopathie geen wetenschap is, dan heb je de ontwikkelingen van deze tijd niet erg goed gevolgd.


En het is JOUW opvatting.
Ikzelf ben niet in een hokje te plaatsen voor wat betreft een kerk en daar ben ik nog elke dag blij om, maar op welke gronden bepaal jij dat de ene kerk belnagrijk is, en de andere marginaal? op grond van een ledental?
Dus de meerderheid heeft het gelijk gevonden??
Het percentage van de christenen in de wereld is niet zo belangrijk, op grond van jouw argumentaties kun je stellen dat een overgrote meerderheid niet christelijk is, dus op grond waarvan zouden we moeten stellen dat ze het wel hebben begrepen en die andere 4 miljard mensen niet?
BTW ik 'moet' helemaal niets aantonen, ik sta geloof ik niet voor de rechtbank.
De kerk waar ik mijn visie op baseer is een Nederlands hervormde kerk alhier, en die mag wat mij betreft op hetzelfde vuur als de heksen in de middeleeuwen.

[bericht 40]
[06/06/2003 - 08:15]
Gast
Beste Rudolfijntje,
Als ik zeg dat jij uit je nek zwetst, geef ik daar ook de argumenten voor. Je spreekt over homeopathie als een wetenschappelijke ontwikkeling, waarvan de beoefenaars (heksen) in de middeleeuwen door de Kerk werden vervolgd. Daar klopt geen hout van.


Je spreekt daarvan dat de Kerk tegen inenting is. Daar klopt ook geen hout van. Kortom: je roept maar wat.
"Wat is de reden van een verwijzing naar de site van skepsis???? "
Heel eenvoudig: jij stelt dat de kerk wetenschappelijke ontwikkelingen heeft tegengehouden. Je geeft als voorbeeld hiervoor de homeopathie, aangezien de kerk heksen heeft verbrand.
Ik laat dus enkele dingen zien, namelijk dat juist wetenschappers de homeopathie maar niets vinden, en zelf de homeopathie vervolgen. (Hoezo, homeopathie een wetenschappelijke ontwikkeling?)
"Wat je stelt is niet juist,de kennis van homeopatie bestaat al honderden jaren, alleen noemde de kerk dat dus hekserij!"
De homeopathie is ontwikkeld door Samuel Hahnemann (1755-1843) http://www.samuel-hahnemann-stiftung.de/html/02_biographie_sh_2.html en niet door kruidenvrouwtjes die door de Kerk werden verbrand.
Ik zal daar nog iets aan toevoegen: die kruidenvrouwtjes hebben hun kennis niet ontwikkeld (zoals men in een laboratorium medicijnen ontwikkeld). Volgens moderne heksen en wiccans was de kennis die zij bezaten juist traditioneel en werd deze van moeder op dochter overgeleverd.
Dan, over jouw bewering dat [i]de[/i] Kerk anticonceptiemiddelen tegenhoudt, en mijn antwoord dat alleen de rooms-katholieke kerk dat zegt:
"Alle stromingen vinden HUN kerk DE kerk hoor. (..)Maar het is van een achterlijkheid zoals enkele van de kerken met het geloof omgaan dat klopt, maar staat los van mijn standpunt."
Dat heeft alles te maken met jouw standpunt, aangezien jouw standpunt is dat [i]de[/i] kerk de ontwikkeling van de condoom heeft willen tegengehouden.


En als iedereen zou redeneren als jij zou dat tot vreemde uitspraken leiden. Wanneer de vakbond FNV wil staken maar het CNV en enkele andere vakbonden niet, dan heet dat dat [i]de[/i] vakbonden de verhouding met overheid en werkgevers op scherp stellen. Is het niet veel juister om te zeggen dat [i] een belangrijke vakbond [/i] die verhouding op scherp stellen?


Is het niet juister om te zeggen 'De rooms-katholieke kerk is tegen anticonceptiemiddelen op grond van een achterhaalde filosofie (aristoteles) en daarmee berokkent ze volgens mij meer leed dan haar lief is'. (Maar dat heeft met wetenschappelijke ontwikkelingen weinig te maken).
Jij lijkt de kerk zo te definieren als het je uitkomt. Dat kan een belangrijke kerk zijn als de rooms-katholieke kerk, maar ook een hele marginale groepering als de zwartekousenkerk (ivm inenting). Maakt voor jou allemaal niet uit, zolang jij maar voor jezelf kunt volhouden dat het allemaal bar en boos is met die Kerk.
"Je maakt gereformeerden tot een marginaal onderdeel, maar dat zou je ook kunnen stellen als je over het christendom praat want dat is ook maar 15% van de wereldbevolking."
Hoe kom je tot dit cijfer? De werkelijkheid is dat het christendom ongeveer een derde van de wereldbevolking uitmaakt. 30.1% 1993 om precies te zijn (Patrick Johnstone, Operation World, OM-publishing, UK, blz.21
En op de website 'religious tolerance' kun je lezen dat dit nog steeds zo is: "About 33% of the world's population regard themselves as Christian. This percentage has been stable for decades. (The second most popular religion is Islam at about 20%. It is growing. If its present growth rate continues, it will to become the dominant religion of the world during in a few decades.) http://www.religioustolerance.org/chr_intr.htm
Jij zult moeten aantonen dat die zwartekousenkerken waar inenting bezwaarlijk wordt gevonden, niet alleen kwantitatief wat voorstelt, maar ook dat deze kerken in het midden van de Kerk staan. De werkelijkheid is dat ze zich aan de periferie van de kerk bevinden en nauwelijks invloed uitoefenen op wat mainstream protestantse of rooms-katholieke kerken, evangelische groeperingen etc. denken. En daarom noem ik hen 'marginaal'.
Denker
[bericht 39]
[06/06/2003 - 00:19]
Gast
Rudolfijntje schrijft:
----------
Sorry Rachmaninov,
Ik weet dat, maar de denker wilde dit graag horen
-----------
oops ik heb het dus in een verkeerde context gelezen?
dan kan IK beter sorry zeggen :-)
[bericht 38]
[05/06/2003 - 22:14]
Gast
Rudolfijntje,
Godzijdank!

Nancy
[bericht 37]
[05/06/2003 - 22:13]
Gast
Sorry Rachmaninov,

Ik weet dat, maar de denker wilde dit graag horen

[bericht 36]
[05/06/2003 - 22:10]
Gast
Rudlolfijntje dit is een quote uit een vorig bericht van je:


---------


De Kerk vind zelfs heden ten dage nog dat inentingen voor kinderen een ingrijpen zijn op God's schepping.


--------


Ik denk toch echt dat dat feitelijk onjuist is. Als je gewoon even gaat tellen zijn er net zoveel mensen tegen het inenten als mensen die tegen bloedtransfusie zijn als mensen die tegen verzekeren zijn etc. Kortom allemaal randverschijnselen.


De mensen waar jij op doelt wonen misschien nog in Staphorst, maar het is een MINIMALE groep, en ik zou dat zeker niet "de Kerk" willen noemen.


R.[bericht 35]
[05/06/2003 - 21:57]
Gast
Lieve Nancy

Bedank mij niet, alle inzicht die er op de wereld bestaat en waarvan ik een minuscuul deel heb gekregen, heb ik te danken aan God.

Bedank hem daarvoor.

[bericht 34]
[05/06/2003 - 21:52]
Gast
Dank je, Rudolfijntje!
Ik vind het fijn dat je dat zegt.
Laten we elkaar vrij laten in onze eigen geloofsbeleving,
dat is denk ik erg belangrijk (vooral tijdens het voeren van discussies)

Nan
[bericht 33]
[05/06/2003 - 21:50]
Gast
Lieve Nancy,

Ik heb helaas te weinig kennis van de verschillen van alle belevingen, maar ik draag de Bijbel een groter hart toe dan misschien oppervlakkig gezien blijkt.

Maar vergis je niet de Bijbel en God zijn mijn leven!

[bericht 32]
[05/06/2003 - 21:40]
Gast
Ja Nancy ik weet dat die nuances er zijn, maar ze hanteren toch dezelfde Bijbel?


Hoe kan ik het onderscheid maken


De Denker vroeg om bewijzen van de remmende werking van de kerk op de wetenschap en die heb ik genoemd.
Kennelijk is de denker een beetje boos op mij, maar hij vroeg om 'bewijzen' hiervan en die heb ik gegeven.

[bericht 31]
[05/06/2003 - 21:38]
Gast
Hai Rudolfijntje,

Wat betreft jouw berichtjes voor Joy en die van Joy voor jou:
Gelukkig zijn niet alle kerken en christelijke geloofsbelevingen hetzelfde.
Ik ben het met Joy eens: Inentingen zijn een middel in Gods Hand om het kwade van je lichaam te kunnen blijven weren!
Mag ik aan je vragen niet iedere christen/christelijke levenswandel over 1 kam te scheren? Er zijn wel dergelijk grote en kleine nuanceverschillen, zoals je allicht zult weten of merken!

Liefs van Nienke.
[bericht 30]
[05/06/2003 - 21:32]
Gast
DE denker weet geen ander argument te vinden dan je kletst uit je nek man

Dat getuigt tenminste van wijsheid


[bericht 29]
[05/06/2003 - 21:21]
Gast
Hoi Denker,
Als jij het over 'kruidenvrouwtjes' hebt klinkt daar al een grote minachting in door, maar ik zie dat als onwetendheid.
Wat is de reden van een verwijzing naar de site van skepsis???? ik heb zelf een mening en ik ben er van overtuigd dat er veel goeds in de leer van de homeophatie is, maar dit antwoord is een versluiering van mijn vraag.
Wat je stelt is niet juist,de kennis van homeopatie bestaat al honderden jaren, alleen noemde de kerk dat dus hekserij!
"Als het aan de kerk lag was het rubber nooit uitgevonden voor het gebruik van geboortebeperking en de rem op SOA's."


- Dan hebben we het over de Rooms-katholieke tak van de Kerk (dus een bepaald deel van de Kerk). Deze tak van de Kerk is principieel tegen geboortebeperking. Maar jij doet nu net alsof een principieel standpunt achterlijkheid met zich mee brengt: dan is ook de vereniging tegen dierproeven achterlijk, want zij houden technologische ontwikkelingen tegen die bereikt worden met dierproeven.


En groepen mensen die principiele bezwaren hebben tegen het onvrijwillig gebruiken van mensen als testsubjecten (in de VS regelmatig gebeurd) houden dan eveneens de wetenschap tegen.

Alle stromingen vinden HUN kerk DE kerk hoor. jij legt ten aanzien van mijn standpunt termen neer die ik niet wil bezigen.


De achterlijkheid van de kerk staat los van mijn mening.


Maar het is van een achterlijkheid zoals enkele van de kerken met het geloof omgaan dat klopt, maar staat los van mijn standpunt.
Je hebt het over een grobe leugen als ik over het verbod tot inenten heb, maar ofwel ik heb met teveel van de verkeerde mensen te maken, ofwel je overschat het christelijke deel van de bevolking welke mondiaal slechts een 15% van de wereldbevolking beslaat.


Je maakt gereformeerden tot een marginaal onderdeel, maar dat zou je ook kunnen stellen als je over het christendom praat want dat is ook maar 15% van de wereldbevolking.
De rest is achterlijk?????[bericht 28]
[05/06/2003 - 21:19]
Gast
Joy,

Dat maakt het zo verwarrend, ik ben het helemaal mat je eens, maar er wordt ons ook iets anders voorgehouden

[bericht 27]
[05/06/2003 - 21:07]
Gast
Rudolfijntjes argumenten voor de stelling dat de Kerk tegen wetenschappelijke vernieuwing is:
"Mensen die jaren geleden homeopathie uitoefenden waren heksen en gingen de brandstapel op he."


- Ga jij maar eens op de website van stichting skepsis na hoe wetenschappers denken over homeopathie. Kruidenvrouwtjes en wetenschap hebben minder met elkaar te maken dan jij suggereert. http://www.skepsis.nl/teksten.html (onder het kopje 'homeopathie'.


Een nog bredere verzameling artikelen is te vinden op http://www.stelling.nl/simpos/homeopathie.htm


De homeopathie is bovendien door Samuel Hahnemann (1755-1843) ontwikkeld. We zitten dan al in de moderne tijd. Jouw verhaal dat homeopathen als heksen verbrand werden is dus ook nog eens een aaneenrijging van elementen die niets met elkaar te maken hebben. Homeopathen worden maar door een enkele bevolkingsgroep vervolgt: door wetenschappers.
"Als het aan de kerk lag was het rubber nooit uitgevonden voor het gebruik van geboortebeperking en de rem op SOA's."


- Dan hebben we het over de Rooms-katholieke tak van de Kerk (dus een bepaald deel van de Kerk). Deze tak van de Kerk is principieel tegen geboortebeperking. Maar jij doet nu net alsof een principieel standpunt achterlijkheid met zich mee brengt: dan is ook de vereniging tegen dierproeven achterlijk, want zij houden technologische ontwikkelingen tegen die bereikt worden met dierproeven.


En groepen mensen die principiele bezwaren hebben tegen het onvrijwillig gebruiken van mensen als testsubjecten (in de VS regelmatig gebeurd) houden dan eveneens de wetenschap tegen.
SOA's houd je bovendien niet tegen met rubber, aangezien de mensen helemaal niet aan het rubber willen. Niet in Afrika, en ook niet in Europa en de VS. En je maakt mij niet wijs dat dat daaraan ligt dat de mensen hier zo goed naar Rome luisteren. Ze vinden het voornamelijk gek wat Rome zegt.


Wat helpt tegen SOA's is je snikkel niet in vreemden steken, maar in je eigen partner (die je door en door kent). Als mensen zouden doen wat de Kerk zegt (maar dat doet niemand) zouden er geen SOA's zijn.
"De Kerk vind zelfs heden ten dage nog dat inentingen voor kinderen een ingrijpen zijn op God's schepping."


- Dit is wel de grofste leugen die in jouw posting te vinden is. Afgezien van enkele marginale groeperingen wordt inenting door de Kerk niet weerstaan.
Je kletst uit je nek, man.
Denker
[bericht 26]
[05/06/2003 - 11:15]
Gast
Rudolfijntje: De Kerk vind zelfs heden ten dage nog dat inentingen voor kinderen een ingrijpen zijn op God's schepping.
Dat geldt echt niet voor alle kerken hoor. Vaak is dat iets voor de hele strenge kerken of voor slechts een deel van een kerk. Er zijn zo ontzettend veel verschillende kerken. Maar mijn visie hierop als christen is dat Gos ons hersenen heef gegeven om dingen uit te kunnen vinden. Zo een inenting vind ik alleen maar positief. We moeten toch ook goed voor ons lichaam zorgen, zegt de bijbel.
Joy
[bericht 25]
[05/06/2003 - 08:37]
Gast
Oei Denker,
Ik denk dus dat Malephisto een goed punt heeft als hij stelt dat de Kerk niet bepaald vernieuwingen en dus ook wetenschappelijke vernieuwingen stimuleert.
Mensen die jaren geleden homeopathie uitoefenden waren heksen en gingen de brandstapel op he.


Als het aan de kerk lag was het rubber nooit uitgevonden voor het gebruik van geboortebeperking en de rem op SOA's.


De Kerk vind zelfs heden ten dage nog dat inentingen voor kinderen een ingrijpen zijn op God's schepping.


(overigens gaan ze vervolgens ook gewoon naar de dokter als ze ziek zijn)
[bericht 24]
[05/06/2003 - 05:43]
Gast
"Ik zeg niet dat er niet veel verloren is gegaan. Ik zeg dat we veel verder hadden kunnen zijn zonder het radicale verzet van de Kerk tegen denkbeelden die hun niet zinden."
Verder waarnaartoe? Huxley's brave new world?


En bovendien geef jij geen enkel bewijs van tegenstand van de Kerk tegen de wetenschap.
Denker

[bericht 23]
[04/06/2003 - 23:48]
Gast
Ik zeg niet dat er niet veel verloren is gegaan. Ik zeg dat we veel verder hadden kunnen zijn zonder het radicale verzet van de Kerk tegen denkbeelden die hun niet zinden.
[bericht 22]
[04/06/2003 - 23:08]
Gast
"Kennis laat zich niet zo makkelijk verwoesten."

Wij weten nog altijd niet precies hoe de pyramiden gebouwd werden. We hebben heel veel informatie over allerlei historische figuren niet omdat de bibliotheken door de plunderende barbaren zijn verwoest.

De kerk heeft de wetenschap juist gestimuleerd door haar geloof in een goede schepping. De empirische wetenschappen stoelen op dat geloof. Ik beweer niet dat er nooit ongelukken of misverstanden hebben plaatsgevonden tussen wetenschappers en theologen, maar meestal zit daar meer aan vast dan het zwart-wit plaatje dat jij nu geeft.

Denker
[bericht 21]
[04/06/2003 - 20:57]
Gast
Kennis laat zich niet zo makkelijk verwoesten. De kerk heeft de vooruitgang tegengehouden door de in hun ogen t? radicale ide?en af te doen als ketterij.
[bericht 20]
[04/06/2003 - 19:56]
Gast
Geschiedkundig gezien heeft de kerk, afgezien van menselijk leed, gezorgd voor bijna 1000 jaar van technologische stilstand.

Ach kom nu. Archimedes verwoestte zijn uitvindingen, want dit was slavenwerk. En interesse om de werkelijkheid te onderzoeken was er nauwelijks (er werd wel abstract gefilosofeerd in de oudheid maar geen empirisch onderzoek gedaan). Die werkelijkheid was volgens de meeste filosofen namelijk niet de moeite waard om empirisch te onderzoeken.

De technologische stilstand is er vooral geweest omdat de barbaren het romeinse rijk verwoesten en het is dankzij de kloosters geweest dat er nog wat boeken gered werden. En denk daarnaast aan de bouw van kathedralen.
[bericht 19]
[04/06/2003 - 17:00]
Gast
Rudolfijntje: -De kern van mijn vraag is ook niet wat de intentie van de kerk ooit is geweest, maar wat er uiteindelijk van terecht is gekomen, en dat is niet zoveel goeds naar mijn mening.

Geschiedkundig gezien heeft de kerk, afgezien van menselijk leed, gezorgd voor bijna 1000 jaar van technologische stilstand.
[bericht 18]
[04/06/2003 - 15:16]
Gast
[I]De kerk heeft er voor gezorgt of heeft er voor willen zorgen dat het woord van God versprijd zou worden. Dat kan door elke zaterdag avond in de binnenstad te gaan staan, maar dat kan ook door een gebouw te bouwen waar alleen het woord van God gesproken wordt en waar je kan bidden om dichter bij God te komen.

(ik ben geen voorstander van de kerk hoor, maar dit is toch de funtamentele basis heb ik het gevoel) [/I]

De kern van mijn vraag is ook niet wat de intentie van de kerk ooit is geweest, maar wat er uiteindelijk van terecht is gekomen, en dat is niet zoveel goeds naar mijn mening.

[bericht 17]
[04/06/2003 - 14:11]
Gast
Ohja, en de kruistochten, het verbranden van ketters heksen enz. is natuurlijk erg triets en je kan opzich zeggen dat dat door de kerken komt.
Maar vergeet niet, de hele aarde is altijd in een leerproces. Leren betekent verandering. Verandering betekent vaak oorlogen. Oorlogen zijn onvermijdelijk. Maar geef toe, de oorlog is een ontzettend groot leerproces waarin alles ontzettend snel gaat. Nergens, maar dan ook nergens is zoveel uitgevonden, ontdekt, bedacht, gecre?erd tijdens oorlogen. En dat we er van leren is het bewijs, dat we tegenwoordig geen kruistochten meer hebben en heksen en ketters verdwijnen ook nietmeer op de brandstapel.
Uiteindelijk komen we allemaal wel bij Hem. het gaat langzaam, maar we komen er wel.

Groetjes Henoch.
[bericht 16]
[04/06/2003 - 12:49]
Gast
Eerste kruistocht 1096


Motto: Volonte de dieu (God's wil)
De kerk heeft er voor gezorgt of heeft er voor willen zorgen dat het woord van God versprijd zou worden. Dat kan door elke zaterdag avond in de binnenstad te gaan staan, maar dat kan ook door een gebouw te bouwen waar alleen het woord van God gesproken wordt en waar je kan bidden om dichter bij God te komen.
(ik ben geen voorstander van de kerk hoor, maar dit is toch de funtamentele basis heb ik het gevoel)
[bericht 15]
[04/06/2003 - 12:43]
Gast
Ja sorry Nancy,
Maar ik geef toch echt gewoon het KNMI de schuld van die inslag en niet God en niet de Mensheid hoor.
Je hebt of mijn vraag niet begrepen, of ik heb hem niet goed uitgelegd, maar ik heb van jou en overigens niemand antwoord gekregen.
Dat is ook wat mij zo verdrietig maak als ik met 'christenen' te maken heb, omdat dit probleem dan dus structureel is.
Wat heeft de kerk ons nu eigenlijk gebracht?[bericht 14]
[03/06/2003 - 22:30]
Gast
Hoi Rudolfijntje,

Onweersgevaar is het gevolg van DE zonden, let op: niet ZIJN zonden.
In de tijd van de bijbel dacht men sterk dat wanneer iemand ongelukkig was,
dit kwam door de zonde van de persoon zelf. De volgelingen van Jezus dachten dat zelf en vroegen aan Jezus: "Welke zonden hebben de ouders gedaan, waardoor zij een blindgeboren zoon kregen?" Niet de zonden van hem of zijn ouders zijn de oorzaak van de blindheid, maar de werken Gods moesten in hem openbaar komen.
En dat gebeurde ook... Jezus genas de man van zijn blindheid, ter verwondering van mensen eromheen.

Nancy
[bericht 13]
[03/06/2003 - 12:24]
Gast
Hoi Nancy,

Ben blij dat je de humor er ook een beetje van kan inzien, maar sorry ik zie het echt anders, hoe belachelijk het voorbeeld ook is.

Onweersgevaar het gevolg van de zonde??

Welke zonde is er dan begaan behalve dan dat de bouwer van het huis toch echt niet kon weten dat daar de bliksem zou inslaan.
[bericht 12]
[02/06/2003 - 22:31]
Gast
Sorry Rudolf,
maar ik vind je voorbeeld leuk, maar nergens op slaan!
Onweerspracht is een gift van Zijn goedheid.
Onweersgevaar is het gevolg van de zonde.
Alles wat fout/verkeerd/vervelend is, is te wijten aan ONZE zonden.
Alles wat goed/juist/fijn is, is te danken aan GODS GOEDHEID.

Nancy
[bericht 11]
[02/06/2003 - 13:46]
Gast
Feitelijk komt elke stelling in welke thread dan ook weer terug op het feit waar de verantwoordelijkheden liggen.
Wederom wordt de zaak afgedaan met de algemene oplossing dat de mens van de kerk een zooitje heeft gemaakt, maar dat God daaraan geen enkele schuld heeft?
Het wordt op deze manier allemaal wel erg simpel hoor.
Voor verheerlijking mogen we God erbij roepen, maar als het misgaat ja dan moeten we toch echt bij onszelf zijn.
Lijkt een beetje op het volgende:
Een onweersbui is een schitterende manifestatie van God's giften aan ons en een reden tot aanbidding van Zijn werken.


Als de bliksem inslaat en er brand uitbreekt en er drie kinderen levend verbranden, ja dan hadden wij maar niet zo dom moeten zijn om net onder die bliksemflits een huis te bouwen.


Hmmmmmmmm?
Vat ik het zo goed samen?[bericht 10]
[02/06/2003 - 07:23]
Gast
Beste Cornelis,

Dankjewel voor je bevestiging van mijn bericht.
Ik houd van eerlijkheid en openheid
en kan nou eenmaal niet alles zeker weten of zeggen,
ik ga af op wat mij (door Gods Geest?) ingegeven wordt.
Dat alleen zeg ik, meer niet...!

Groetjes,
Nancy
[bericht 9]
[31/05/2003 - 10:08]
Gast
Beste Nancy.
Wat geef jij een heerlijke getuigenis over,waarom naar de kerk.
Ik ben het er helemaal mee eens ,maar het meeste sprak mij aan,dat de kerk een rusthuis van gebed is en toegankelijk voor iedereen.
Maar,Nancy,wat ook heerlijk is,is dat de Here Jzus er zelf is,opgrond van Zijn belofte,waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn,daar zal ik zijn.
Nancy,wat ik zo erg vind is dat de kerkgang zo af neemt.
Hoe zal het komen,dat de kerken leeglopen.?
Hebben we het soms te goed en hebben we de kerkdiensten niet meer nodig.
Wat ik tegenwoordig ervaar is ook de gemeenschap der heiligen.
Ik ben vanmening,dat een christen,als dat mogelijk is,Twee keer per zondag in de kerk hoord te zitten.
Ik eindig met jou eigen woorden,de kerk is een planting Gods.
Een hartelijke groet van Cornelis.
[bericht 8]
[30/05/2003 - 19:44]
Gast
Hoi Rudolf,
Wat de mens uiteindelijk met de kerk heeft gedaan?


Niet veel goeds, dus vandaar die onnoemelijk veel uiteenlopende richtingen en stromingen, maar... de kerk is een 'planting Gods' en waar Hij begonnen is daar maakt Hij het ook af!


De kerk is een plaats voor zowel gelovigen als zondaars!


Gelovigen komen er om bevestigd, aangemoedigd en ondersteund te worden in hun geloof.


Zondaars komen er om hun lege handen vervuld te zien worden met Levend Brood en Levend Water, om zo gedreven te worden naar God, die zowel Vader als Koning is.


De kerk is een rusthuis van gebed, toegankelijk voor iedereen!


Jezus at zelfs met hoeren en tollenaren, maar sprak ook met de rijke 'jongeling'.


Standen of staten maken voor Hem geen verschil... als je maar je toevlucht neemt tot Hem!
Groetjes,


Nancy
[bericht 7]
[30/05/2003 - 19:24]
Gast
Dag mensen,

Die kerk kan zo veel verschillende kanten op gaan. Dat heb ik aan den lijve ondervonden. Ik kan me werkelijk goed voorstellen dat ongelovigen niks van de kerk willen weten, omdat het hier en daar helemaal niet zo liefdevol en vreugdevol overkomt. Er ligt dan ook een grote verantwoordelijkheid bij de kerk en die laten mensen vaak versloffen. Zonde.

Joy
[bericht 6]
[30/05/2003 - 18:52]
Gast
Hoi Denker,

Ik probeerde alleen aan te geven dat buiten alle feiten die jij opsomde er zeer veel negatieve gevolgen te noemen zijn van het handelen dankzij de kerk en dat baart mij zorgen.

Daarom was mijn feitelijke vraag dus od de kerk het instrument van God of van de Duivel is.

[bericht 5]
[30/05/2003 - 14:39]
Gast
De kruistochten zijn een gevolg van de moord van de saracenen op eenvoudige pelgrims, die daar al duizend jaar ongestoord naar Jeruzalem opgingen. De paus heeft toen tegen de ridders (elkaar bestrijdende roverhoofdmannen) gezegd: Jongens, in plaats ervan je christelijke broeders te bestrijden, zouden jullie er beter aan doen je krachten in te zetten om het heilige land te zuiveren van deze onverlaten.
Die roofridders verdienden hun brood met oorlogen. Dat was hun brood. Doden vielen er dus toch wel. Alleen vielen ze nu een keer buiten Europa, en in naam van een religie die 'Heb uw vijanden lief' als motto heeft en die in de eerste drie eeuwen strikt pacifistisch was (interessant voor je, aangezien je zo geinteresseerd bent in wat de mensen met een religie doen).
Ik ben ook niet blij met de kruistochten, en beschouw die als een onbegrijpelijke zonde van de kerk (vanuit dat 'Heb uw vijanden lief'). Maar dat maakt het evangelie nog niet onwaar, en dat maakt ook niet onwaar dat dat evangelie bemiddeld wordt door de kerk (want verder zie ik niemand die die boodschap rondbazuint).
De kerk is naar mijn mening mening meer een toevluchtsoord voor zondaars dan voor gelovigen.
Precies! Maar was Jezus nu niet juist te vinden bij de zondaren? En legitimeerde hij dat niet met de woorden"Zij die gezond zijn hebben geen arts nodig, maar juist zij die ziek zijn."?
"DE kerk heeft ongetwijfeld goede dingen gebracht, maar zie je ook alle negatieve aspecten?"
Die negatieve aspecten hangen volgens mij samen met de voor-christelijke mentaliteit, waarvan het heel lang duurt voordat die overwonnen wordt.
Denker

[bericht 4]
[30/05/2003 - 12:45]
Gast
Zonder kerk waren er geen kruistochten geweest, waren er geen miljoenen mensen vermoord onder het mom van uitdragen van een religie.


Ik heb van vele evangelie's kennis genomen, en ik moet eerlijk zeggen dat er bij zijn die mij meer aanspreken dan het christendom.
Het gaat mij ook niet zozeer om de religie welke wordt gepredikt, maar meer om wat de mens er dus mee heeft gedaan.
De kerk is naar mijn mening mening meer een toevluchtsoord voor zondaars dan voor gelovigen.


DE kerk heeft ongetwijfeld goede dingen gebracht, maar zie je ook alle negatieve aspecten?
De kerk heeft mij overigens ook op de hoogte gebracht van het bestaan van de Duivel.


Niet alleen door het woord maar ook vooral door de daden uit naam van die kerk gepleegd.
[bericht 3]
[30/05/2003 - 11:24]
[1.] [2.] [Volgende] - 52 bericht(en) gevonden.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter