Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

De satan gebonden (hoe te denken over het zgn. 1000-jarige vrederijk) (Openbaring 20: 1-10)
Preek afkomstig van Ds. E. van der Linde van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Almelo.

       

Liturgie

Ps. 63: 1 n.b.

Ps. 63: 2, 3 n.b.

Ps. 119: 23

Ps. 16: 3, 6

Ps. 98: 2, 4

Ps. 17: 4, 8

Schriftlezing:

Lukas 17: 20-25 en Openb. 20: 1-10

Preek

Lieve lezer!!!

Eenvoud

Deze week hoorde ik een interview met Dick Bruna, de bedenker van 'Nijntje', het bekende kinderfiguurtje. Nijntje kom je overal tegen. Op de tube tandpasta, op het opblaaszwembadje en niet te vergeten de bekende boekjes. Je vraagt je af: wat is de kracht van dit figuurtje. Na dit interview begreep ik het wat. De kracht zit in de 'eenvoud'. Met enkele lijnen, streepjes en punten komt dit figuurtje tot leven. En met de tekst komt het dan heel dicht bij een kind. Waarom? Omdat zo'n kind door die eenvoud zelf de details kan invullen.

Eenvoud.

Dat heeft ook alles te maken met Gods heilshandelen in het boek Openbaringen. God handelt God eenvoudig. Openbaringen tekent ons wat lijnen en punten. De tekst brengt ons Gods heilshandelen heel dichtbij.

In al het voortwentelen van de eeuwen toont ons dit boek de hand van de HERE die de eeuwen regeert en beheerst. God op de troon! Het Lam dat de wereldgeschiedenis in Zijn hand houdt. De Geest van God die de kerk vergezelt op haar pelgrimstocht naar het land van louter licht.

Beeldtaal

Daar komt nog wat bij. Openbaring spreekt veelal in beeldtaal. Maar anders dan 'Nijntje', zijn die beelden ons niet altijd even vertrouwd. De beelden gaan ons voorstellingsvermogen te boven: 'een glazen zee, kristal gelijk' (4: 6), het beest met 7 koppen en één muil (13: 1, 2), schorpioenachtige sprinkhanen, die groter zijn dan paarden (9: 3-10). De beelden geven impressies, waarachter een machtiger werkelijkheid schuilt, nl. de titanenstrijd tussen goed en kwaad.

En net als met de gelijkenissen die de Here Jezus vertelde, gemeente, moet de Heilige Geest dat ons duidelijk maken, moeten we gaan staan aan de kant van God.

Anders leggen we Openbaring naast ons neer: te moeilijk! En blijft de boodschap ervan verborgen. Ik hoop dat voor een ieder van u, van jullie, de Heilige Geest de boodschap van dit boek op jullie hart mag leggen. Dat je zegt: ik geloof dat!

Het Millennium

Waar gaat het vanmiddag over? We staan stil bij de 1000-jarige binding van de satan (ook wel genoemd het '1000-jarig vrederijk'). De vraag is: Hoe moeten we daarover denken?

In Openbaringen 20 lezen we viermaal over 'duizend jaren'. (Het woord 'rijk', of 'vrederijk' komt hier trouwens niet voor, zoekt u het maar na.)

Hier wordt aandacht gevraagd voor een periode van binding van de satan, waarna hij een korte tijd wordt losgelaten, vers 3. En dan is er het einde van alle dingen, het laatste oordeel en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Deze vragen hebben dus alles te maken met de toekomst van de kerk.

Een belangrijke vraag is dan: Is die periode van binding van de satan al geweest en leven we wellicht nu in de tijd dat de duivel weer is losgelaten? Of moet deze periode van de duizend jaren nog komen?

Er zijn mensen die dit laatste voorstaan, ook in onze gemeente. Die mensen noemen we met een toepasselijke naam 'chiliasten', chilia is het grieks voor 1000, zij houden strak vast aan deze 1000 jaren en geloven dat deze nog zullen komen. Anderen leggen niet zoveel nadruk op de 1000 jaren, maar meer op de binding van de satan. In die zin wil ik vanmiddag Openbaringen 20 uitleggen.

De Boodschap

Over deze vraag is veel geschreven. Ik zal daar vanmiddag niet het laatste woord over zeggen. Ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Maar wat duidelijkheid is wel nodig.

Vooral gaat het om de boodschap van Jezus Christus! En die is belangrijker dan een discussie over de vraag: 'Is die periode van 1000 jaren al geweest, leven we wellicht nu in, of moet deze periode van duizend jaren nog komen?' Wanneer het gesprek over de preek in zo'n discussie verzandt, dan hebt u, heb jij, de preek niet goed begrepen.

Het zal moeten gaan om de boodschap, en wel deze: de duivel is gebonden! Hij heeft nog veel macht - ook dat toont ons Openbaringen, dat voelen we in ons eigen leven, of niet! dat zien we in de wereld om ons heen, kijk naar het journaal. Maar de duivel heeft niet alle macht, hij is een gebonden vijand. Alleen de HERE Jezus heeft alle macht.

Bunyan

De troost van deze boodschap zou ik kunnen samenvatten met een deel uit het boek van Bunyan, ''De Christenreis naar de eeuwigheid''. Voor de kinderen is dit een bekend iets, denk ik. Op een gegeven moment komt christen op zijn levensweg leeuwen tegen. Bij een poort zitten de verscheurende beesten hem grimmig op te wachten. Hij schrikt vreselijk. Hij denkt: dit komt niet goed. Hoe moet ik verder op mijn weg uit de stad des verderfs naar het nieuwe Jeruzalem? Moet ik teruggaan? Terwijl hij toch langzaam verder gaat ziet hij meer: die twee leeuwen aan beide kanten van de weg zitten vast aan een ketting. En tussen de twee leeuwen is een kleine ruimte. Daar kan hij precies tussendoor. En terwijl de leeuwen brullen en met hun klauwen willen grijpen, gaat christen door de smalle corridor die er is. En kan hij veilig verder. Begrijp u? Herken jij dit in je eigen leven?

Dat is nu de praktische toespitsing van de boodschap van Openb. 20. De satan is een brullende leeuw, zegt 1 Petrus 5. Hij zoekt wie hij kan grijpen en heeft het vooral op de christenen, op de kerk gemunt. Want hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Maar wij mogen horen uit de Bijbel dat de satan een gebonden vijand is. Wanneer de duivel het ons moeilijk maakt, dan mogen we weten veilig te zijn in Gods hoede. Wanneer ons geloof beproeft wordt en we angstig zijn door aanvechtingen van de boze, dan mogen we schuilen achter het bloed van het Lam. Daar heeft de duivel niet van terug. Er is kracht, wonderbare kracht! in het bloed van het Lam.

Openbaringen 20

Nu concreet naar Openbaringen 20.

Het stuk in de Bijbel over de duizend jaren binding van de satan vind je bijna achterin in het boek Openbaringen. Pas in hoofdstuk 20, samen met een impressie van het einde van alle dingen en van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is dan te begrijpen dat mensen zeggen: Die duizendjarige binding van de satan moet nog komen!

Maar deze voorstelling van zaken berust vermoedelijk op een misverstand. Ik zal u dat proberen uit te leggen. En vooral wie hiervan rotsvast overtuigd is zou ik willen uitdagen: probeer met mij mee te denken. Dan hoor ik later wel uw gedachten.

Het boek Openbaringen

De uitleg van dit hoofdstuk 20 hangt nauw samen met de uitleg van heel het boek 'Openbaringen van Jezus Christus aan Johannes'.

Wie dit boek goed bestudeert, valt iets op, nl. dat er niet eenmaal over het einde gesproken wordt, maar diverse keren. Om drie voorbeelden te geven.

1. Als je na de 7 brieven in hoofdstuk 2 en 3 vanaf hoofdstuk 4 onbevangen begint te lezen in het boek, dan krijg je de indruk dat met hoofdstuk 7 het einde van alle dingen gekomen is. Er zit in deze 4 hoofdstukken een machtige beweging van deze wereld, waar God de geschiedenis ontrolt, de ene eeuw na de andere, waar God Zijn oordelen voltrekt in de loop der geschiedenis, naar de heerlijke hemel, het zalige einde voor de kerk.

Hoofdstuk 7 beschrijft de schare die niemand tellen kan uit alle volk en stammen en nati?n, voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij roepen en zingen: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! Die schare vereert God dag en nacht. God droogt alle tranen en het Lam zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het levende water. Als je dat hoort, dan zeg je: dat is het einde! Daar loopt alles op uit! Dat is Gods heerlijkheid puur sang. Voor altijd bij God!!

2. Maar tot je verrassing staan we met hoofdstuk 8 weer met beide benen op deze aarde waar Gods oordelen om zich heen grijpen. Opnieuw zit er dan een beweging in naar de heerlijkheid van God aan het einde van hoofdstuk 11: daar gaat de tempel van God, die in de hemel is, open en wordt de ark van het verbond zichtbaar: God woont bij de mensen: o, zaligheid niet af te meten: o, vreugd die alle smart verbant.

3. Maar in Openbaringen 12 lijkt alles weer opnieuw te beginnen: de geboorte van Christus, de vervolging van de kerk, het beest uit de zee en uit de aarde. En ook dit stuk loopt in hoofdstuk 14 waar uit op de eeuwigheid. Voor de 3de maal!!

Hoe moeten we dit begrijpen? Begint de geschiedenis elke keer opnieuw, of wordt telkens vanuit een andere invalshoek over dezelfde tijd tussen Christus' Eerste komst en Wederkomst geschreven?

Geschiedbeschouwing

Nu, we treffen in de Bijbel een lineaire geschiedschrijving aan en niet een cyclische, zoals bij de oude Grieken. Zij dachten dat de geschiedenis zich in een kringloop eindeloos herhaalt. Maar in de Bijbel treffen we een begin van de geschiedenis aan: de Schepping en een einde: Christus' Wederkomst. Daartussenin een zinvol verloop, er gebeurt niets bij toeval. Hier zit iets van eenvoud in, waar we het in het begin over hadden.

Indeling van het boek

Op grond hiervan moeten we concluderen, dat in de Openbaringen van Jezus Christus telkens vanuit een andere invalsboek over dezelfde tijd tussen Zijn Eerste Komst en Wederkomst wordt geschreven.

Onthoud dit en je zult merken dat het boek zesmaal op een verschillende wijze de geschiedenis beschrijft tussen Christus' Eerste Komst en Wederkomst. En als je de eerste drie hoofdstukken erbij neemt zevenmaal. Het getal van de volheid.

Het boek Openbaringen is dan ook in te delen in zeven delen: a. hoofdstuk 1-3

b. '' 4-7

c. '' 8-11

d. '' 12-14

e. '' 15 en 16

f. '' 17-19

g. '' 20-22.

Video

Om het wat aanschouwelijk voor te stellen kun je zeggen: het boek Openbaring is een serie van 7 stukjes video, welke de Here Jezus aan Johannes toont. Telkens ziet Johannes een stuk: ''En ik zag, en zie!?.'', ''En ik zag ?..'', ''En ik hoorde ?.''. De Here Jezus toont hem elke keer een andere aspect van het enorme drama geschiedenis, de kroniek van de mensheid en dan vooral naar de achtergronden van die geschiedenis. Wie zijn de hoofdspelers in dit gigantische drama wat zich eeuw in, eeuw uit voltrekt. Waar vindt het plaats? Hoe is de kerk in deze? Hoe is de natuur in die tijd?

Johannes mag door alle eeuwen heenzien. De Here Jezus doorlicht voor Johannes dat enorme pakket van bewogen jaren, turbulente eeuwen en schuivende millennia tot op de krachten en machten achter deze geschiedenis.

En de spannende vraag is: wie beheerst tenslotte dit wereldtoneel? Wie trekt aan het langste eind?

De valse profeet en Babylon

Het één na laatste stukje video wat Johannes ziet (hoofdstuk 17-19) toont de aardse hoofdrolspelers in het kamp van de duivel. Dat zijn

a. de grote hoer (17: 1v.), dit is de anti-kerk, religie die zich tegen God en Jezus Christus keert

b. het beest (17: 8, 19:19), het symbool van de brute wereldmacht (in de vele vormen, vgl. ook het boek Dani?l) en

c. de valse profeet (19: 20), de antichrist, de zogenaamde wetenschap, de mens der wetteloosheid die met een geweldige invloed via krant, radio, T.V. en internet zich opwerpt als DE messias.

In Openbaringen 17-19 worden deze hoofdrolspelers in het kamp van de duivel beschreven in hun eigen plek, hun thuis en dat is de stad van de wereld, Babylon. Dat is het centrum van de wereldcultuur. Daar staan de radio en T.V.-zenders die propaganda maken voor het rijk van de boze. Daar is het beursgebouw, waarin de economische polsslag van het wereldleven zorgvuldig genoteerd wordt. Daar is het universiteitscomplex met zijn geweldige laboratoria. Vanuit Babylon komen de nieuwe leuzen om de ontwortelde cultuur dragelijk te maken, de nieuwste snufjes om moderne heiden gespreksstof te geven, de nieuwe songs en clips om de afgestompte gevoelens toch nog te voorzien van sensuele prikkels.

Daar is ook de angst, onzegbare angst. Daar is verschrikkelijke eenzaamheid. Daar is bittere haat, vertwijfeling, vervlammende passie, verzengende eerzucht, afschuwelijke ontaarding. Babylon is wonderlijk mooi, maar ook daar en daar rampzalig en ontredderd. Waarom? Omdat Babylon zich tegen God verzet. Zien we dat? Om ons heen? We leven in dat Babylon.

Het einde

Openbaringen 18 en 19 tonen ons het einde van Babylon, het einde van de zich tegen God kerende wereld: het einde van de hoer, de religie zonder Christus: het einde van het beest, de brute wereldmacht (nog erger dan Hitler): het einde van de valse profeet, die zichzelf had uitgeroepen als Christus, als wereldredder. Ze worden overwonnen door Christus Zelf, de Ruiter op het witte paard (19:11).

Openbaringen 19 (: 20-21) eindigt dan als volgt: ''En (..) het beest en de valse profeet werden geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat: en al de vogels werden verzadigd van hun vlees''.

Dat laatste herinnert ons aan het woord wat we vaker tegenkomen als de Here Jezus spreekt over de laatste dingen: 'En waar het lichaam is daar zullen ook de gieren zich verzamelen' (Luc. 17:37). Dit is het definitieve einde van deze machten die zich tegen God verzetten, vooral van de generaals van de boze. De laag van wereldgroten, megasterren en wereldgoeroes legt uiteindelijk het loodje tegenover de Here der heren en de Koning der koningen. Het is goed om dat te bedenken, jongeren en ouderen, zeker ook in onze tijd!

Wit tegenover Zwart

Dan nu het laatste stukje video wat Johannes ziet, beschreven in hoofdstuk 20 en verder. Ik zei al dat de Here Jezus Johannes laat zien wie de hoofdspelers zijn in dit gigantische drama van eeuwen. En na hoofdstuk 19 wijdt hij in hoofdstuk 20 zich helemaal aan de geestelijke macht die achter deze laag ligt, namelijk de duivel himself, de zwarte meester.

Pas als God de satan bij de kop heeft, dan zal Hij het kwaad met wortel en tak kunnen uitroeien. Je kunt zeggen dat dit hoofdstuk ons de ultieme spelers op het schaakbord van de geschiedenis van deze wereld tekent: wit tegenover zwart, God tegenover de duivel. En dit is een verbeten strijd. Een strijd van eeuwen. Een strijd waarbij het om gigantische krachten gaat, krachten die in staat zijn om deze aarde te doen wankelen, deze planeet uit z'n lood te slaan. Dit is het! Hier gaat het om! Johannes kijkt ademloos toe hoe deze finale zich voltrekt.

De finale

Wat ziet Johannes? Hij beschrijft: ''En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand: en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan en hij bond hem duizend jaren. ( ) opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren''.

Verbazend moet dit zijn geweest voor Johannes. En als we ons best doen om ons voor te stellen wat ons hier verteld wordt, dan is het haast niet te geloven.

Johannes ziet een engel neerdalen uit de hemel. Niet bijzonders zou je zeggen. Er wordt niet eens gezegd dat het een speciale, sterke engel is. Zomaar een engel. In heel de Openbaringen wordt gesproken over engelen, engelen met bazuinen, met schalen?. Hier lijkt de engel een gevangenbewaarder. In de ene hand de sleutelbos van de schacht naar de afgrond en in de andere hand een grote ketting, als enorme handboeien.

En deze engel gaat zomaar op de duivel af. Dat kan nooit goed gaan, denk je. E?n zo'n engeltje tegen die machtige en gevaarlijke duivel, ooit zelf één van de machtigste engelen. Dat is net zoiets als een pas afgestudeerd agentje alleen afsturen op de meest schietgevaarlijke crimineel die er in Nederland is.

De aanklager aangeklaagd

Maar het pakt totaal anders uit. De duivel wordt door die engel gegrepen en geboeid en gearresteerd. Hoe is het mogelijk! Wat is God groot!

Vervolgens wordt zijn hele doopceel gelicht in de namen die van hem opgesomd worden. Zijn hele aard en werk komt aan het licht. Het lijkt wel op een hoorzitting van de rechtbank.

Hij is:

de draak: dat is de boze in zijn verschrikking, die op de loer ligt om iemand te verslinden, te vermoorden.

de oude slang: dat is de duivel in zijn verleidende kracht, zoals we weten uit de geschiedenis in het Paradijs. Hierin zit ook zijn werk van leugenaar, en twijfel en hoogmoed zaaier.

de duivel: in het Grieks diabolos, de kapotmaker, hij die de zaak door elkaar gooit. Ook degene die valse beschuldigingen uit.

satan: dat is de grote dwarsbomer en recalcitrant, de boze macht tegenover het goede.

Wat hier gebeurt is: de aanklager wordt nu zelf aangeklaagd. En dan volgt het vonnis: gebonden voor chilia, een duizendtal jaren. Het blijkt nog niet het definitieve vonnis, maar meer een voorlopige hechtenis.

Belangrijk is dan de vraag: Is deze binding van de satan, deze voorlopige hechtenis hier nieuw of komt deze meer in de Bijbel voor? Dat hangt samen met de vraag: Hoe moeten we die binding van de duivel opvatten? Wanneer vond die plaats?

Wanneer we Schrift met Schrift vergelijken, dan zien we dat de Here Jezus er ook over spreekt dat de duivel gebonden is. In Mattheus 12: 29 heeft de Here het over de duivel en zegt daar: ''Hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke gebonden heeft?'' En Wie is degene die sterker is dan de duivel? Dat is er maar E?n: de Here Jezus Zelf. Hij heeft alle macht.

Nog een getuigenis uit het N.T.: Toen de 72 discipelen, die door Jezus over het hele land uitgezonden waren, blij en enthousiast terugkwamen, zeiden ze: ''Here, ook de boze geesten onderwierpen zich aan ons in Uw Naam. En Hij zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen'' (Luk. 10:18).

De satan gebonden tijdens Jezus? leven

Tijdens Jezus' leven op aarde merk je dat het tot een vreselijke botsing gaat komen. Zijn tegenstanders willen Hem doden, maar er is steeds iets of iemand die dit verhinderd. Telkens zegt de Here Jezus: 'Mijn ure is nog niet gekomen.'

De satan is hyperactief. Door demonen probeert hij Jezus in opspraak te brengen. Maar Jezus werpt de demonen uit en legt ze het zwijgen op. Ook in de tegenstand van de mensen is de satan actief. Wat wil hij dan: de dood van de Here Jezus.

Die opzet lijkt te slagen als het uur der duisternis is aangebroken. Dat is de tijd waarop God zich terugtrekt en de satan de macht krijgt om te doen wat hij wil. Hij geeft Judas in de Here Jezus te verraden. De satan zorgt ervoor dat de rechtsgang wordt belemmerd en dat Jezus wordt aangeklaagd wegens godslastering. De satan zorgt voor grote dreiging vanuit de leiders en het volk van Israël, zodat zij Jezus willen zien hangen. Satan op zijn best. Maar hij beseft niet dat hij bezig is zijn eigen graf te graven.

De Here Jezus zegt in Joh. 12: 31: ''Nu gaat er een oordeel over

deze wereld: nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden: en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken''. Hieruit blijkt: satan is buitengeworpen, opgepakt met Jezus? sterven aan het kruis van Golgotha. Dat is belangrijk te zien, gemeente! te geloven!

Satan in de hemel

Hoe moeten we dat begrijpen? Eenvoudig gezegd komt het hier op neer. De satan had ons door de zonde in zijn greep gekregen. Hij was onze baas. Wij hadden immers geluisterd naar het woord dat de slang ons influisterde en het woord van God in de wind geslagen. De Here God moest satan om die reden in de hemel blijven tolereren.

Dat moest omdat God ons eerst uit zijn dodelijke greep wilde bevrijden. God de rechtvaardige rechter had de dood gezet als straf op de zonde. En Hij kon ons niet zomaar vrijspreken. De satan fungeerde in dat proces als aanklager van de mensen. Er was maar één manier waarop God ons uit de greep van de satan kon bevrijden: namelijk door zijn Zoon Christus die mens werd en de doodstraf in onze plaats onschuldig onderging. En dat heeft de Heiland, onze Here Jezus Christus ondergaan. Als een Lam ter slachting geleid. Hangend aan een hout. Opdat ik niet hopeloos zou sterven. U! Jij! Om ook mij te bevrijden uit de macht van satan.

Satan uit de hemel

En met de dood van Jezus is er iets wezenlijks veranderd. Vanaf die tijd hoeft God de satan niet langer te tolereren in de hemel. Hij heeft er niemand meer aan te klagen. Hij heeft er niets te zoeken. Dus wordt de satan de hemel uitgezet.

Jezus is Heer

De satan is dus veel van zijn macht kwijt. Hij is gebonden. Het moment van Openb. 20: 1, die engel die de duivel bindt, vindt dus plaats bij de kruisdood van de Here Jezus. Op datzelfde moment als de Here Jezus sterft bindt die engel de duivel en doet hem de das om. Want dan is het losgeld betaald, de schuld verzoend. Dat is gedaan door onze Here Jezus Christus.

Van belang is ook te zien waarom hij gebonden wordt: hij wordt gebonden opdat hij de volken niet meer zou verleiden (vs. 3). Duidelijk staat de binding van de satan in relatie met de zendingsgedachte (vgl. Luk. 10). In het O.T. leefde alleen Israël bij het licht van Gods woord. In het N.T. krijgen ook de heidense volken deel aan het licht van het Evangelie. De ban is gebroken. De zendelingen zwermen uit over heel de wereld.

Dat betekent niet dat de duivel geen invloed meer heeft. Net als je wel hoort van criminelen die via de gevangenis hun activiteiten voortzetten, zo is het ook met de duivel. Hij zet zijn activiteiten voort via de valse profeet, het beest en de hoer. Vele jaren lang. Chilia. Een duizendtal jaren. U moet weten dat Chilia ook betekent 'heel veel' jaren, dus een redelijk lange tijd duurt deze tussentijd tussen Christus' Eerste Komst en Wederkomst. Die tijd is begonnen met Christus' Eerste Komst en die tijd duurt voort tot op heden. Al leven we in het jaar 2000. Zoals ik al zei het woord in de grondtekst geeft aan dat het heel lang duurt, niet zozeer dat het exact 1000 jaar duurt.

Ook staat erbij dat hij voor een korte tijd moet worden losgelaten (vers 3).

Ik vraag me echt af: is dat niet onze tijd. Wat verleidde Hitler als 'een' antichrist, een valse profeet het Duitse volk, en velen uit andere volken.

Wat zie je vandaag het geheimenis van de wetteloosheid in werking (2 Tess 2: 7). Veel mensen laten God los. De kerken lopen leeg. Het is in Nederland in ieder geval een tijd van afval. Zijn het voorbodes van de periode dat de satan weer wordt losgelaten? Zullen wij ook hier in het Westen te maken krijgen met vervolging? Komt de grote verdrukking? Of is die er al?

Troost vormt dan twee gedachten:

* De Here Jezus heeft alle macht. Mijn leven is veilig in Jezus armen.

* En: midden in die tijd van grote dreiging en dood, zal Christus komen op de wolken van de hemel. Als een dief in de nacht voor wie Hem niet verwacht. Als de Redder in nood voor Zijn kerk. Hij zal de gelovigen opnemen in de hemel en de duivel, het beest, de valse profeet, de hoer en alle antichristenen, godloochenaars en ongelovigen doden.

Kardinale vraag is: staat mijn naam in het boek des Levens van het Lam? Weet ik van verlossing door het bloed van het Lam? Dat Hij voor mij de strijd streed? Dat ik niet meer van mijzelf, of van de duivel ben, maar dat ik het eigendom ben van Jezus Christus? Ben ik klaar voor Christus' Wederkomen?

Dan is de hemel onze toekomst. Dan zul je niet in het oordeel komen zoals de satan, het beest, de valse profeet enz. Dan zal de tweede dood - dat is poel van vuur, de hel in al zijn verschrikking - die tweede dood zal over ons geen macht hebben.

We zullen leven bij God thuis in het nieuwe Jeruzalem, zoals het vervolg ons tekent, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Wat een toekomst!

Wat een vooruitzicht, Bruidsgemeente!

Eeuwig Hem ten eigendom!

Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2018 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter