Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over leven in de lege ruimte tussen Jezus-vroeger en Jezus-later (Johannes 14: 15-27)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom & mededelingen
Iintochtslied: Ps 27: 1,4
Stilte, votum & groet; klein Gloria
Gebed ? Vrijspraak
Wetslezing
Zingen: Gz 78: 1,2
Gebed om de nabijheid Gods
De kinderen gaan naar de kindernevendienst;
1e Bijbellezing: Joh. 14: 15 t/m 27
Zingen: Gz 448: 1,2,3
Preek
Amenspel
Antwoordlied 1e deel: Gz 283: 1,2,3,4,5,6
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Zingen als overgang naar hl. Avondmaal: Gz 317 (1,2)
Viering hl. Avondmaal, met: Gz 51: 1,3; Ps 150: 1;(?k Stel mijn vertrouwen?; Gz 456: 3; Collecte
Slotlied: Gz 44: 1,3
Zegen, met gezongen "Amen"

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!

In de afgelopen week zijn vele van onze jongeren op Kamp geweest. Op Kamp naar Austerlitz. Bij Zeist ligt dat. Ik heb er zelf ook een tijdje bij mogen zijn. Nou, je maakt er veel mee. Maar wat ik vooral zo indrukwekkend vond, was de groep van de jongsten! De kinderen die voor het eerst meegingen, voor het eerst een paar dagen gesche?den waren van Pa en Ma, nog helemaal niet wetend wat op hen af zou komen? Maar ze gingen gewoon mee, vertrouwden er op dat het wel goed zou komen. Ze vertrouwden de leiding. Langzamerhand wenden ze aan de voor hen nieuwe situatie en voegden ze zich in het geheel van de groep, en hebben pr?chtige dagen meegemaakt.

Ik moest aan deze jongsten denken, toen ik de tekst las die we zo-even gelezen hebben. Hij past ook goed bij DE ZONDAG VANDAAG DIE ?WEZENZONDAG? WORDT GENOEMD.

Wij gelovigen staan er, zou je kunnen zeggen, liturgisch gezien, vandaag gedurende één zondag alleen voor. Want afgelopen donderdag, met hemelvaartsdag, heeft Jezus ons verl?ten, en pas aanstaande zondag komt Hij terug in Zijn Geest. Vandaag zijn we in het kerkelijk jaar effentjes op ons alleen aangewezen. Vandaar dus ook de naam ''wezenzondag''.

Het is goed dat er zo'n zondag als vandaag bestaat, zo'n wezenzondag.

Want OOK ALS CHRISTEN DIE IN GOD GELOOFT KUN JE JE SOMS IN JE LEVEN BEHOORLIJK ALLEEN VOELEN. Alleen gelaten. Achter gelaten. Door God en door de mensen om je heen. Je hoort in gesprekken wel eens mensen verzuchten: ''Ik moet op dti moment z?veel ?rgs meemaken in mijn leven. Waar is God toch in dit alles? De God van mijn Heil? Zou Hij ook voor mij de Vader in de hemel zijn, de Schepper van hemel en aarde? Zou Hij ook voor mij de Verlosser willen zijn? En mij nabij in de Geest? Waar is Hij dan in wat ik allemaal moet meemaken?'' Zo kun je best wel eens last hebben van de verb?rgenheid van God in je leven.

Deze ervaringen van het niet-ervaren van God in je leven, zijn niet vreemd. Er staan ook t?l van verhalen in de bijbel, waarin ook bijbelse mensen deze ervaringen zo opdoen. Het volk Israël werd eerst glorieus bevrijd uit Egypte, maar de weg naar het beloofde land is lang, en midden in de dorre, droge woestijn, als ze het moeilijk hadden, hebben zij ook wel eens zoiets gehad van: nou, zou God ons verlaten hebben? ? Of denk maar aan de profeet Elia, die doodmoe bij een braamstruik gaat liggen, en zegt: het is gen?eg geweest Heer! Ik kan het niet meer alleen!

Karl Barth, een beroemde theoloog uit de vorige eeuw, zei het eens zo: WIJ MENSEN LEVEN OP DIT MOMENT ?TUSSEN TWEE TIJDEN? VAN DIRECTE AANWEZIGHEID VAN GOD IN! Tussen ?vroeger? en ?later ooit eens?. Vroeger was was Jezus werkelijk heel lichamelijk onder ons mensen aanwezig op aarde. En later ? aan het einde der tijden - zal Hij het ook weer zijn! Dan zal alles veel makkelijker gaan, in het leven, in het geloof. ? Maar wij leven nu tussen die twee tijden in, tussen Jezus-toen en Jezus-ooit-eens. En HET BESTE WAT WE KUNNEN DOEN, zegt Barth, IS ONS VASTKLAMPEN AAN ONZE HERINNERINGEN (van hoe Jezus vroeger geweest is) EN AAN ONZE VERWACHTINGEN (van hoe Jezus later dan ooit eens zal zijn, en wat hij dan allemaal zal doen).

Je kunt het geloof soms vergelijken met EEN TRAPEZE-ACT IN HET CIRCUS. Jezelf hangt onder aan een zweefrek, samen met iemand anders die je vasthoudt. En dan ga je heen en weer bewegen, schommelen. En opeens wordt je losgelaten, je vliegt een fractie van een seconde helemaal alleen door de lucht, en dan is het belangrijk dat je je toekeert naar de tweede man aan dat andere zweefrek, die je tegemoet schommelt om je op te vangen.

Het is allemaal heikel. En het is allemaal een kwestie van puur vertrouwen! Je moet er ?gewoon? op vertrouwen dat je veilig wordt losgelaten en dan ook veilig weer wordt opgevangen in je leven. ? En je moet, terwijl dit alles gebeurd, niet te veel kniezen en toppen en piekeren over alles. Waarom je daar nu zo vrij in de lucht hangt. Waarom je nou eigenlijk werd l?sgelaten. En ?f de ander je dan ook wel weer zal opvangen! ? Het belangrijkste is dat je op dat moment gaat echt op gaat ?vertrouwen? en er echt van uitgaat dat alles wel goed zal komen. De theoloog Karl Barth zou zeggen: ga, terwijl je in je alleen leven in de lucht hangt, niet n?ks doen. Maar blijf je zo lang mogelijk vastklampen aan de verhalen van God en Jezus van vroeger, die in de bijbel staan. Aan de verhalen van vroeger die vertellen, dat je inderdaad best wel veel kunt meemaken in je leven, maar dat God er dan toch altijd ook omheen is blijven staan, om voor alles te zorgen. ? En als je je genoeg hebt aan al de verhalen van vroeger, zegt Barth, ga dan niet zomaar alles loslaten en nietsdoen, maar keer je om en kijk naar de toekomst, en klamp je vast aan al de beloften die vertellen wat God en Christus later nog voor ons en voor jouw willen betekenen: namelijk een bron van toekomst en heil en eeuwig leven!

W?t we ook op dit moment aan ergs meemaken in ons leven, onze t?ekomst is veilig en een gebaande weg. ? Zo staat het ook in onze tekst van vanmorgen: ''Uw hart worde niet ontroerd of versaagd? Ik zal u niet als wezen achterlaten.'' ''In de wereld hebben ze weinig weet van ons,'' zegt Jezus. Weinig weet ''van God en van Mij''. ''Maar we zijn er wel, en jullie gelovigen kennen ons,'' want wij zijn allemaal in liefde oneindig met elkaar verbonden! ? Laat dat de basis van je leven zijn! Dit oervertrouwen! Dat je ? ook al hang je nu op dit moment wat verweesd een moment alleen in de lucht - t?ekomst zult hebben, zoals je ook al een verleden hebt gehad. Strek je uit en leef uit de verhalen van vroeger over God, en strek je uit en leef toe naar niets anders dan de heilige beloftes die God nog allemaal in de toekomst in vervulling wil laten gaan, en alles zal goed komen in je leven! Je zult geborgen zijn. ''Uw hart worde niet ontroerd of versaagd? Ik zal u niet als wezen achterlaten!'', belooft Jezus vlak in onze tekst.

Wellicht kan ik het een en ander ook nog wel nog duidelijker maken, door er dan ook nog de actualiteit van afgelopen week er bij te halen. Veel mensen kijken tegen God en vooral Jezus, aan, zoals ze in de afgelopen week tegen de politicus PIM FORTUYN hebben aangekeken. Er werden in de afgelopen week nogal veel vergelijkingen getrokken tussen Pim Fortuyn en Jezus. * Allebei, zei men toen, zijn mensen met een missie, met een opdracht geweest. Althans zo hebben ze zich zelf ervaren. * Allebei sloten ze geen compromissen en stonden ze voor hun principes. * Allebei hebben ze dat ? te vroeg - met hun leven moeten bekopen. En bij allebei beleven mensen iets messiaans. Allebei waren ze bijzondere figuren, reddende messiaanse figuren, die er nu zelf weliswaar niet meer zijn, maar wier idee?n eeuwig zullen blijven bestaan. * En menig commentator in de krant ziet de erfenis van Pim Fortuyn al gestalte krijgen in een nieuwe volksbeweging die wat hij dacht verder doorgeeft en doorzet. Zoals er wel eens gezegd wordt: ''Jezus wilde vroeger ook het beste voor iedereen, maar ja, hij kwam om het leven, en nu moeten we het maar met de k?rk doen.'' Zo zeggen velen nu ook: ''Jammer dat Pim Fortuyn weg is, maar wij zijn er ook nog en blijven bij elkaar en blijven zijn gedachtegoed trouw.'' ? Het is haast angstaanjagend, hoe zeer meneer Fortuyn op dit moment tot een soort nieuwe Messiasgestalte is gemaakt! Die haast ook nog des aanb?ddens waard is, als je bepaalde mensen mag geloven.

Ik vind het op zich best wel interessant te zien hoe mensen zo helemaal tot grote messiaanse figuren kunnen uitgroeien? Ik vind het daarom ook al interessant, omdat er vele modern- theologisch-wetenschappelijke boeken zijn die zeggen dat het vroeger precies zo bij J?zus is gegaan als het nu bij ?martelaren? als Pim Fortuyn is gegaan: ook Jezus was in zijn voorkomen op aarde alleen maar een gewoon mens (''als een mens bevonden'', zegt Paulus ergens). Maar dan wel een mens die ergens voor st?nd. Die daarvoor echter ook vervolgens werd afgestraft en gedood. Maar wiens idee?n hem ook hebben overleeft, nu al 2000 jaar. ? Zo wordt Jezus ook in de theologische wetenschap op eenzelfde niveau geheven als andere mensen van betekenis, die zijn blijven leven in de gedachte van mensen, zoals Elvis Presley, of Diana, of nu dus Pim Fortuyn.

Het is ? als je dit zo eens door je heen laat gaan ? helemaal nog niet zo makkelijk, om dan precies aan te geven, waar dan het verschil tussen Jezus ? en al de andere mensen-van-betekenis ligt. Ik denk dat het verschil in ?eder geval daarin ligt, dat al de andere mensen zoals Pim Fortuyn nu toch ?cht overleden zijn, en dat hun idee?n of idealen die ze uitdroegen hun nog maar zo lang zullen overleven, als mensen die idee?n en idealen aantrekkelijk zullen vinden! Of hij over 500 jaar nog verder herdacht zal worden?

Bij JEZUS CHRISTUS is er meer aan de hand. De Heidelbergse Catechismus zegt het zo (Zondag 18): ''NAAR ZIJN MENSELIJKE NATUUR IS HIJ (WELISWAAR) NIET MEER OP AARDE; MAAR NAAR ZIJN GODHEID, MAJESTEIT, GENADE EN GEEST WIJKT HIJ NIMMERMEER VAN ONS.'' ? Bij Jezus is het niet zo dat nu alleen nog zijn gedachten en idee?n na zijn heengaan bij ons overgebleven, om nog wat na te sudderen, omdat ze nog steeds aantrekkelijk zijn. Dat is ook het geval. ? Maar wat veel belangrijker is, is dit: dat er in Jezus ook een G?dheid en Majesteit zit, een Macht waar wij in de toekomst nog veel aan zullen hebben. HET GAAT BIJ JEZUS NIET UITSLUITEND OM HET HANDHAVEN EN VERWERKELIJKEN VAN BEPAALDE IDEALISTISCHE IDEE?N DIE HIJ OOIT EENS HEEFT GELANCEERD. ? BIJ HEM GAAT HET VOORAL OOK OM HEMZELF!! IN ZIJN ONEINDIGE, NOG STEEDS VOLOP AANWEZIGE MACHT EN MAJESTEIT.

Die zal ons mensen, ?edereen van ons, altijd weer net op tijd ?pvangen ? ook in het geval dat wij mensen slecht geweest en Zijn overgebleven gedachtegoed niet meer naleven. Die zal ons mensen overeind zetten ? ook als wij mensen zijn gevallen. Die zal ons het leven schenken, ook al zijn we gestorven. ? Een gewoon mens als Pim Fortuyn kan, hoe indrukwekkend die ook geweest is, n?ets meer voor ons doen! Bij Jezus geldt: HET IS NU AL ZO DAT HIJ, VANUIT ZIJN TROON IN DE HEMEL, ONEINDIG VEEL AAN HET DOEN IS VOOR ONS. Hij is bezig een woning te bereiden bij hemzelf daar in de hemel, voor ons. Hij is bezig, voor ons te pleiten, bij God te Vader. En hij maakt aanstalten om weer opnieuw op aarde terug te komen, eerst in zijn Geest, en later nog weer eens: heel lichamelijk. Om ons mensen opnieuw te zoeken, te zien ? ons op te vangen en te redden.

Ach, een mens kan soms behoorlijk ?verweesd? in het leven staan. Vandaar dat het vandaag ?wezenzondag? is, om daar bij stil te staan. Laten we, als we ons alleen voelen, en achtergelaten door iedereen, vooral twee?rlei doen: a) laten we ons ? evenals mensen zich soms herinneren aan hoe Diana of Elvis Presley of nu dus ook Pim Fortuyn geweest is? laten w?j ons herinneren aan hoe Jezus Chr?stus geweest is, toen vroeger ooit in het verleden. Hoe Hij toen, niet, nooit z'n mensen in de steek liet, maar altijd het verl?rene blijf zoeken.

En laat dan vervolgens, b) onze blik niet alleen naar vroeger en ?toen? richten, maar ook en vooral: naar de toekomst, en dan, daarbij, er altijd op rekenen dat Christus ?weer ter?g komt?, hetzij in zijn Geest, hetzij weer helemaal echt lichamelijk. Op zoveel plaatsen wordt Christus al weer volop erv?ren als onder ons aanwezig, als een bron van kracht en hoop. Als je je daar voor openstelt, kun je ook zo-meteen wanneer we met elkaar het Avondmaal vieren, Christus ervaren: n?et alleen als iemand die dood is, maar ook als iemand die elk moment weer tot je komt, ''al de dagen van je leven, tot aan de voleinding van de wereld.''

Jezus zegt het ook heel duidelijk in onze tekst van vanmorgen: ''Uw hart worde niet ontroerd of versaagd (vers 27)? Ik zal u niet al wezen achterlaten. Ik kom t?t u. Nog een k?rte tijd? en gij zult Mij zien, want Ik l??f en (ook) gij z?lt leven.''

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2018 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter