Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Eer uw vader en uw moeder (Efeziërs 6: 1-4)
Preek afkomstig van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

           

Liturgie

Zingen: Gez 21:1,7
Votum
Groet
Zingen: Ps 22:4
Zingen: Ps 119:40,49
Gebed
Schriftlezingen: Matte?s 7:7-11
Efeze 6:1-4
Zingen: Ps 139:8,10
Lezen: H.C. Zondag 39
Preek
Zingen: Ps 143:4,8,10
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gez 444:3
Zegen

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Wat heeft onze Here God de dingen machtig mooi gemaakt. Daar sta je niet altijd bij stil, maar het is wil zo. Het huwelijk, een man en een vrouw, in liefde en trouw aan elkaar verbonden; en daarb?nnen, in die veiligheid, geeft de Here dan ook aan k?nderen een plaats. Waar kun je nou als kind, als mens, b?ter je start maken dan d??r, in zo'n veilige, beschermde, omgeving?
Ja, het kan ook anders; kijk maar even naar de dierenwereld. Misschien een beetje een gek idee, maar denk toch maar even met me mee. Wat z?? je bij haal veel d??ren?
Nou, simpel: neem maar een jong hertje ofzo: dat wordt geb?ren; de moeder likt het nog net af - maar dan moet het ook gelijk op eigen benen staan en meelopen met de groep. Drinken krijgt het dan nog van de moeder, maar verder krijgt zo'n beeste amper de tijd om klein te zijn, het moet gelijk met de groten meedoen.
Kinderen hoeven dat n??t; k?nnen dat ook niet. En daarom geeft God ouders aan kinderen, en kinderen aan ouders. Hij vertrouwt kinderen toe aan vaders en moeders op aarde; om voor ze te zorgen, om ze op te voeden, om ze de warmte en de liefde te geven die ze nodig hebben om straks als volwassen mensen het leven aan te kunnen. Want dat is het doel: mensen - in elk opzicht - brengen tot volwassenheid.
Nog eens: wat heeft de Here dat pr?chtig gemaakt: kinderen die opgroeien in die veilige geborgenheid van een huwelijk en een gezin. Wat is dat m??i!

Maar, lieve mensen, dat is helaas niet het h?le verhaal. Want juist dat wat zo heel m??i is, kan ook verschrikkelijk l?lijk worden. ?Het bederf van het beste is het slechtste?, zeggen ze wel es. Als er iets kapot gaat wat toch al niet zo mooi was, ach, dan is dat niet zo erg. Maar iets m??is: als dat kapot gaat, dan is dat een r?mp. En wat heel mooi was, wordt dan haal lelijk.
Kijk maar wat er gebeurt met seksualiteit; die prachtige gave van God, de intiemste, in het lichamelijke de diepste ontmoeting tussen een man en een vrouw. ?Daarom zal een man z'n vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen één vlees zijn?. Een pr?chtig geschenk van de Schepper, om te bel?ven, en om van te gen??ten, in die veilige geborgenheid van het in liefde en trouw samenzijn van man en vrouw.
Maar wat kan dat prachtig mooie op een gigantische manier smerig worden gemaakt, doordat mensenhanden zich vergrijpen aan de goede gave van de Here. Doordat mensen ??gen baas willen zijn, en niet God maar zichzelf in het middelpunt zetten. Niet meer: Wat wil deHere??, maar enkel nog: Wat vind ik zelf lekker??
En dan wordt seksualiteit l?sgeslagen van z'n ankers; het wordt een walgelijk iets, een product om te verkopen op een smerige groeimarkt. Seks: een kwestie van vraag en aanbod; en als je meer betaalt is de kwaliteit ook beter.
En zo komen Gods goede gaven terecht in de goot van onze westerse samenleving. En omdat we ons ook nog eens superieur voelen ten opzichte van de rest van de wereld, overladen we die met de meest rotte vruchten van onze cultuur. En we vinden het onbegrijpelijk als de islam bedankt voor onze smeerlapperij.

Lieve mensen, we hebben het vandaag over het vijfde gebod. En God heeft het prachtig gemaakt. Jezus zegt het, in Matte?s 7: ?Zelfs jullie, die slecht zijn? -- die niet volm??kt zijn, bedoelt Hij daarmee; jullie die, als mensen, f??ten maken -- maar zelfs j?llie geven aan je kinderen goede dingen als ze daarom vragen. Je houdt ze niet voor de gek door ze een steen te geven in plaats van een brood. En je gaat ze natuurlijk al helemaal niet doelbewust in groot gevaar brengen, door ze een sl?ng te geven in plaats van een vis. Dat spreekt toch vanz?lf?! Wie doet nou z?iets?? Wat heeft God het m??i gem??kt!
Broeders en zusters, het verbijsterende is dat er ouders zijn, dat er vooral v?ders zijn, die hun kinderen wil stenen geven, keiharde; en die ze wil slangen geven, ontzettend giftige.
Terwijl het kind om l??fde vraagt - één van de belangrijkste dingen die ?lk kind nodig heeft - kunnen zij bij liefde alleen maar denken aan behoefte-bevrediging --- v??k trouwens omdat ze zelf toen ze klein waren nooit iets anders hebben meegekregen als het ging over ?liefde?. En daarom is liefde voor hen nooit meer geworden, ook niet nu ze zelf ouder zijn, dan een ander woord voor behoefte-bevredging. En zo komen zij ertoe hun eigen kind seksueel te misbruiken.

Ik ga even wat cijfers noemen, dan weten we waar we het over hebben.
E?n-derde van alle vrouwen heeft ervaring met seksueel misbruik in het algemeen. E?n op de zes ? zeven vrouwen heeft ervaring met seksueel misbruik binnen familie-verband.
O?ms en br??rs zijn degenen die zich het v??kst vergrijpen aan meisjes; iets vaker ook dan v?ders dat doen. Maar het ?rgst is het misbruik door vaders (met inbegrip van stief- en pleegvaders). En daar heeft drie procent van alle vrouwen op de één of andere manier ervaring mee.
Waarom is dat het ergst? Om twee redenen:
1. omdat het meestal op j?nge leeftijd begint; en
2. en omdat het - weer: meest?l; er zijn altijd uitzonderingen - maar m??stal duurt misbruik door v?ders l?nger dan andere vormen van seksueel misbruik.
Het begint eerder, en het duurt langer.
Nou zijn dat maar cijfers. En cijfers zeggen niet zoveel. Cijfers vertellen met name niet h??veel pijn, en hoeveel onherstelbaar lijden er achter schuilgaat. Incest maakt mensenlevens kapot.

Misschien zijn er mensen die denken dat het toch maar goed is dat wij geloven en lid zijn van een k?rk; want daar gebeuren zulke dingen gelukkig niet, nat??rlijk niet --- maar dan moet ik u teleurstellen; want deze dingen gebeuren ook binnen de k?rk. Incest wordt gepleegd door zeer respectabele mensen binnen de gemeente van Christus; mensen die in aanzien zijn, en van wie niemand eigenlijk wil geloven dat zij zoiets zouden kunnen doen. Dat geeft hen ook precies de bescherming die ze nodig hebben. Want zij worden geloofd, en niet dat meisje dat met z?lke ongeloofwaardige verhalen komt...
En daarom komt dat meisje vaak maar niet met haar verhaal.
Ik las ergens deze zin: ?In Christelijke kring komt sexueel misbruik waarschijnlijk niet vaker voor dan in andere kringen, maar er wordt meer over gezwegen?. De kerk is blijkbaar geen goeie plek om deze vreselijke dingen uit te spreken.

En daarmee komen we dan weer terug bij het vijfde gebod. ?Eer uw vader en uw moeder?. Kunt u het zich voorstellen: je vader eren, als hij z?lke dingen met je doet? Je m??der eren, als ze er van moet weten, maar het niet wil weten?
Ik laat u een stukje horen uit het dagboek van iemand die incest heeft meegemaakt, en die lid is van één van de orthodoxe kerken in ons land; Gereformeerde Bond, denk ik.
\\\'Elke zondag word ik weer met mijn neus op het vijfde gebod gedrukt: \\\'Eer uw vader en uw moeder\\\' Doe ik dat? Nee dus. Nog veel erger: soms haat ik mijn vader. Elke zondagochtend voel ik me schuldig als ik hoor: \\\'Eer uw vader\\\'. Hoe moet ik mijn vader eren? Hoe kan ik aan \\\'vader\\\' denken op een positieve manier? Als ik het woord vader hoor, dan komen er alleen negatieve dingen. Maar vanmiddag is Zondag 39 aan de beurt. Zal ik thuisblijven? Moet ik naar een preek luisteren waarvan ik weet dat ik hem toch niet na kan komen?
Dat ik naar mijn ouders moet luisteren weet ik ook wel, dat is me wel duidelijk gemaakt door mijn vader. Als hij dingen deed die ik niet wilde, dan was het: ?Denk erom, ik ben je vader en jij moet naar mij luisteren en de dingen die ik met je doe mag ik doen, want ik ben je vader?.
Of ik naar de kerk ga vanmiddag? Ik weet het nog niet, liever blijf ik thuis.?
En een poosje later op diezelfde zondag schrijft ze:
\\\'Ik ben dus toch naar de kerk geweest, ik voel me verdrietig en opstandig. Heb ik nu alleen maar de negatieve dingen gehoord of waren er toch nog positieve punten?
Heb geduld met de zwakheden van je ouders. Moet je alles toestaan wat ze doen? Eer ik mijn vader als ik vertel wat hij gedaan heeft? Waarom werd er door de dominee de nadruk op gelegd dat wij als kinderen dingen doen waar onze ouders verdriet van kunnen hebben? Andersom gebeurt dat toch ook? Ik had het gevoel dat alleen de kinderen zonden doen en onze ouders niet.
Ik had zo gehoopt dat de dominee ook eens aan zou geven dat het heel moeilijk kan zijn om je ouders te eren en te gehoorzamen. Of heeft hij dat toch gedaan, maar heb ik alleen het negatieve opgevangen?
Ik weet het niet meer, maar ik had zo gehoopt op een beetje troost vanuit de preek. Maar nu heb ik nog meer het gevoel gekregen dat alleen kinderen hun ouders verdriet doen en andersom niet. Misschien had ik niet naar de kerk moeten gaan, ik voel me nu nog meer een \\\'veroordeelde\\\', want ik hou me vaak niet aan het vijfde gebod.\\\'

?Eer uw vader en uw moeder?.
Is dat het ?nige, dat de Bijbel te zeggen heeft? Zegt God ?ltijd, onder alle omstandigheden, tegen ??dereen: Jij moet je vader en moeder eren; maakt niet uit wat ze doen; want anders sta je schuldig tegenover Mij??
U voelt natuurlijk wel: dat kan niet waar zijn. Het vijfde gebod is geen vrijbrief om je lusten ongeremd de vrije loop te laten.
Laat ook heel duidelijk zijn, broeders en zusters, dat dit soort dingen absoluut niet valt onder die zwakheden en gebreken waar de Catechismus het over heeft, en waar kinderen dan geduld mee moeten hebben. Zo wordt het soms wel eens vergoelijkt. ?Ach?, zeggen mensen dan, ?nou ja, je weet hoe-die is, h?; hij kan z'n handen nou eenmaal niet thuishou?en; dat is een zwakte van ?m?. Mensen, doe daar niet aan mee. Want zo'n man is niet op een bepaald punt helaas een beetje zwak, maar hij is een misdadiger, die het leven van z'n eigen kind ru?neert.
Als ik het milder kon zeggen, zou ik het doen, maar zo hard is het!

Ik moet in dit verband ook iets zeggen over vergeving. Vergeving is een kostbaar woord, en daar moet je zuinig op zijn. Vergeving heeft te maken met bevrijding. Je bevrijdt jezelf, je bevrijdt ook de ander van een last. Vergeving is een bevrijdend woord.
Veel incest-slachtoffers kunnen dat woord ?vergeving? niet meer h?ren. Voor hun is het geen bevr?jdend woord meer, maar een besch?ldigend, haast een chant?rend woord. Jij moet vergeven?, wordt tegen hen gezegd. ?Dat vraagt God van jou!? En ze zouden graag willen vergeven, maar ze k?nnen het niet. En b?jna altijd is dat omdat aan hen geen vergeving gevr??gd wordt. Wel ge?ist -- Jij moet mij vergeven? -- maar niet werkelijk gevraagd -- ?Wil je mij asjeblieft vergeven het vreselijke wat ik je heb aangedaan??
Incest-daders zijn als regel zo gewend om hun schuld af te wentelen op anderen, dat het echt een wonder van God is als ze w?rkelijk op hun knieën gaan, hun zonde belijden en om vergeving vragen.
M??t een slachtoffer vergeven? Een dader moet om vergeving vr?gen. En als die vraag ?cht uit het h?rt komt, dan zal een incest-slachtoffer moeten proberen te vergeven. D?n. Niet eerder. Niet als er nog geen spat veranderd is aan de kant van de dader. Vergeving is een te kostbaar woord om te grabbel te gooien.

En dan nog iets. Incest heeft nooit alleen met mensen te maken. Want ook de v?rticale relatie, het contact met God, wordt er door aangetast.
Dat is ook l?gisch. Als het immers waar is dat God kinderen geeft aan ouders en ouders aan kinderen, dan m??t een kind dat misbruikt wordt wel denken dat God dat blijkbaar zo gewild heeft: dat zij z??n vader had. God staat achter m'n vader en moeder; ik ben slecht; het is allemaal m?jn schuld?.
Weer een stukje uit datzelfde boekje van daarnet:
Mijn vader is alles en God is alles
mijn vader is een beetje God
en God is mijn vader
ik ben het speeltje van mijn vader
ik word gebruikt
mijn vader heeft God
en ik heb niemand meer.

?Eer uw vader en uw moeder?. Hebt u gezien, broeders en zusters, dat Paulus daar in Efeze 6 twee dingen b?j zegt?
? Het eerste is dat hij het vastmaakt aan God z?lf. ?Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here?, zegt hij. Dat wil zeggen: het is een driehoeks-relatie: het is niet enkel maar ouder en kind, maar het is ouder - God - kind. Ouderlijk gezag is geen gr?nzenloos gezag, maar het is gesch?nken gezag; het is je t??vertrouwd als ouders. En je bent er dus ook altijd verantwoording over schuldig aan Hem die jou dat gezag heeft geg?ven. God vraagt geen blinde gehoorzaamheid, maar één die past bij mensen die s?men gehoorzaam zijn aan Hem. Want God gehoorzamen gaat b?ven alles; ook boven gehoorzamen van vader en moeder.
?Weest uw ouders gehoorzaam in de Here?. Dat is het eerste.

? En dan is er nog iets wat Paulus erbij zegt. dat is een vermaning naar de v?ders - moeders zijn daarbij inbegrepen, maar laat het er nou maar even zo staan; vers 4: ?En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet?. En in Kolossenzen 3:21: daar staat net zoiets. Ook daar ??rst: ?Kinderen, gehoorzaamt uw ouders?, en dan daar achteraan: ?Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden?.
En als je dat leest, dan denk je: Wat is de Bijbel geweldig trefzeker in het benoemen van de dingen. Want dit is het precies; dit is wat incest-slachtoffers meemaken: die zijn geprikkeld, die zijn verbitterd, die zijn bijna altijd heel erg moedeloos; lamgeslagen. Dat zijn ze niet omdat ze daar zelf voor kiezen; maar omdat anderen hen zo hebben gemaakt.

?Eer uw vader en uw moeder?.
Nee, broeders en zusters, het ligt niet aan deHere. Het gesch?nk is mooi genoeg. En het gebod van de Here is op maar één ding gericht: op het heil van mensen op aarde, op het mooi houden van wat God in Zijn liefde heeft gegeven.
Maar het zijn m?nsen, die het mooie lelijk maken, en die de bedoeling van de Schepper door hun zonde verduisteren; meer nog: die het h?rt van de Vader in de hemel, onkenbaar maken voor mensen die aan hun ??rdse vader nooit iets hebben kunnen aflezen van de liefde van de h?melse Vader.

Heer, ontferm U!

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter