Genesis 1: 1 - 2: 4 - Ds. G. Naber (Sliedrecht)

Thema:Over God die ons mensen echt welkom heet in het leven
Kerk:Gereformeerde Kerk
Tekst:Genesis 1: 1 - 2: 4
Liturgie:Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Ps 105: 1,2,3 ?Looft God den Heer?
Stilte, votum & groet & Klein Gloria
Kinderen komen naar voren (praatje) en gaan naar de kindernevendienst
Gebed ? Vrijspraak
Wetslezing
Lied, het lied van de parel: Ev. Liedbundel 471: refrein 1 en 2
Gebed om de nabijheid Gods
Schriftlezing Genesis 1: 1?2: 4
Lied: Ev. Liedbundel 40 (1,2,3,4,5,6) ?In het begin??
Preek
Antwoordlied: Gz. 479: 1,2,4 ?Aan U behoort, o Heer der heren?
Kinderen komen terug van de kindernevendienst en gaan in de banken zitten
De doop:
Formulier (uitleg wat de doop is)
We zingen: ?Verbonden met vader en moeder?
Doopvragen aan de ouders
De doop van Amy en Lise + Zegenspreuk
We zingen: ?Dank U voor het nieuwe leven? (mel. Gz. 293, 2 verzen)
Kaarsaansteken
De kindernevendienstkinderen zingen tijdens het kaarsaansteken: ?Je bent gedoopt, je krijgt een kaars?
Gedicht: ?Lieve Lise en lieve Amy?
Herdenking overleden
Zingen na de herdenking: Ps. 118: 6 ?Des Heren hand?
Gebed
Collecte
Slotlied: Gz. 409: 2,5 ?God heeft u uitverkoren?
Zegen, met gezongen? ?Amen?


Gemeente van onze Here Jezus Christus!

Als je het hele verhaal van de schepping, met als uitloper het verhaal van de schepping van ons mensen leest?, als je in Genesis 1 gaat lezen hoe God hemel en aarde heeft geschapen, en als je dat wat daar staat dan dat in één zin wilt samenvatten, dan kom je eigenlijk alleen bij één woord uit: ruimte. Woonruimte!

God maakt woonruimte klaar!

God maakt ruimte, een w??nruimte voor zijn schepselen klaar. Tot in het detail zorgt Hij er voor dat z'n mens, samen met de dieren, zich een plek op aarde kunnen bemachtigen, waar ze kunnen bestaan.

Hoe anders van aard zijn andere scheppingsverhalen die ook bestaan, die ook vaak worden verteld. Andere scheppingsverhalen vertellen niet zo zeer, dat er een Hogere Macht is die speciaal voor ons kleine mensen ??ndacht heeft; maar z?j vertellen vaker verhalen hoe de mens geschapen is door een of andere gril van de goden of door toeval, en dat de mens geen woonruimte krijgt, maar een plek die het maar net houdt en die hij zich te moeten bevechten!

Van vele andere scheppingsverhalen wordt een mens niet echt gelukkig

In Babyloni?, het huidige Irak, vertelde men zich in de tijd ons bijbels scheppingsverhaal is ontstaan, dat hoog in de hemel bepaalde goden met elkaar in de clinch lagen, rollebollend over straat vliegen en als de een de ander overwint, de God van de rust de Goden van de actie en herrie overwint, uit de dode resten van de God van de activiteit een mens schept, om hem te kunnen dienen (dat wil zeggen: die beter dan zijn concurrentiegod doet wat hij wil). De mens is er hier om goddelijke machten die zijn leven bepalen, te gaan d?enen, Hij is bedoeld om klein te blijven en altijd weer in afhankelijkheid van God, door veel te offeren, om genade te smeken. Maar of een mens zo gelukkig kan worden?

Een modern scheppingsverhaal is de theorie van Charles Darwin, de evolutietheorie. De mens is daar het wezen dat door de loop van de geschiedenis gebleken is, het sterkste te zijn. En omdat hij, de mens, de sterkste is gebleken, is hij ook het geschapen wezen geworden, dat op aarde het meest te vertellen heeft. Hij is de sterkste, die gewonnen heeft en nu de overwinnaar is. Maar ook hier kun je de vraag stellen, of de mens hierdoor gelukkig wordt.

In de oude scheppingsverhalen is de mens vaak maar een mietje, afhankelijk van de grote machten, die altijd maar weer moet afwachten wat hem overkomt en moet smeken om genade. En die dan maar ook moet accepteren, als die genade er dan helemaal niet komt.

In menig modern scheppingsverhaal is hij vaak het wezen, dat juist heel sterk gebleken is. Zo sterk dat het zelfs de goden heeft afgeschaft, en door wetenschap en techniek nu zelf heeft leren ontdekken, hoe het allemaal zit, en nu over alles zelf mag heersen, als de knapste van heel de schepping.

Maar: zoals gezegd, ik weet niet hoe u of jij er over denkt, maar de vraag is voor mij althans (daarbij trouwens beseffend, hoeveel waars er dan ook in deze scheppingsverhalen verteld wordt!), of je als mens hier wel blij en gelukkig van wordt: als je dit allemaal zo verteld wordt: dat je als mens voornamelijk alleen maar een speelbal van de elementen bent, of als mens de heerser over alles, joeppie. Maar heersers zijn vaak eenzaam, eenzaam en alleen.

In Genesis 1 is de mens meer dan product van de toeval en slachtoffer van hogere machten

Hoe anders is dan het scheppingsverhaal zoals de bijbel ze ons vertelt.

Dat scheppingsverhaal van Genesis 1 wil ons mensen graag een ander scheppingsverhaal vertellen, een scheppingsverhaal als verzet tegen allerlei verhalen die iets over de schepping vertellen op een manier dat je daar niet vrolijk van wordt.

Het scheppingsverhaal van Genesis 1 gaat dan voor?l in verzet tegen de andere verhalen in zijn tijd dat de mens maar als speelbal van de hogere machten is geschapen, van machten die met de mens kunnen doen en laten wat ze maar willen.

Nee, zo is het n?et gegaan, zegt het scheppingsverhaal van Genesis 1 dan. Het is heel anders gegaan, veel mooier:

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. God en niet allerlei andere vreemde goden die met elkaar rollebollend, strijdend over straat walsen? God!

In de beginne wilde God graag een partner, naar zijn eigen evenbeeld

En deze God had niet langer zin, met zichzelf alleen te blijven. Eenzaam en alleen. Eenzaam en alleen, zoals heersers nu eenmaal kunnen zijn, soms.

En daarom besloot Hij om ons mensen te maken, mensen, ook bijna goddelijkheid zoals Hijzelf, maar wel ietsje minder, met wat minder verantwoordelijkheid, net zoveel ze aankunnen. En met deze mens wilde er dan later graag om kunnen gaan, in alle vrijheid en mondigheid. Niet als speelbal, maar zo: dat het echt van twee kanten komt dan, als een echte verbondspartner.

In den beginne maakt God een prachtige leefruimte voor zijn mens klaar

En die mens wilde God dus dan maken. Maar hoe kan zo'n mens zich gelukkig voelen, als de wereld waarin hij dan komt te leven, eigenlijk maar niks voostelt, als ze nog zo doods en koud en bar is

God zag dat de aarde ?woest en doods? was, onstuimig wild aan de ene kant, maar ook eenzaam, somber en saai. En hij zag dat er alleen nog maar een ?duisternis? over alles heen lag, de domper van de donker! ? God zag dit alles, want met zijn Geest zweefde hij over al dit duister heen.

Licht

En toen zei Hij: ?zo kan het niet langer blijven?. Er moet licht komen! Allereerst licht. Want wat is een mens zonder l?cht in zijn leven! Van alleen maar donkerte en duisternis wordt je toch ook niet goed! Er moet licht komen. ? En er kwam, er was licht!

Ruimte

En toen zei God: ?Er moet ook ruimte komen!? Meer leefruimte om te leven. Alleen maar water, woest onstuimig en koud, is niks voor de mens! En God maakte een groot gewelf, zoals hierboven in onze kerk zo'n boog, alleen nog veel veel groter. En al het water liet hij vastlopen op dat gewelf, zodat er ruimte onder ontstond. Ruimte, badend al vast, in het licht. En het gewelf werd de hemel, blauwe nog zoals water, maar nu dan l?chtblauw en begrensd.

Een fundament om op te staan

En toen zei God: nu er licht is en ook ruimte is, nu moet de mens ook op droge voeten kunnen staan. Er moet grond onder zijn voeten komen, grond om op te staan, een vast fundament. En zo gebeurde het dan ook.

De tijd

En vervolgens zei God: het ziet er wel allemaal nog wat saai uit, en leeg! Een mens moet toch ook af en toe weten hoe laat het is, dus laat er een zon zijn en de maan en de sterren, die het hem vertellen.

En de mens moet wat te kijken hebben, en te doen, en te eten. Laat er dus een landschap komen, groen en weelderig, leuk om naar te kijken, en bomen komen die veel vrucht dragen, om van te genieten. ? En zo geschiedde het.

Leven in de brouwerij

En toen bedacht God de Heer, dat het leven van een mens hier zo nu al, best wel leuk is, maar misschien nog wel: te saai. Omdat er nog niet al te veel gebeurt. - Laat er dus ook nog ander leven komen, zei God toen: vogels in de hemel, leuk om naar te kijken; en laten er ?allerlei levende wezens? komen, waarvan het in het water kan wemelen en krioelen. En zo maakte God de vogels en de vissen, en later ook nog wat dieren op het vaste land klaar voor de mens, om zich in te verheugen. ? Zo geschiedde het, en toen was alles zeg maar ?af?, klaar, goed genoeg voor de mens om in te wonen.

Toen schiep God ook ons mensen, die op Hem lijken, die Gods evenbeeld zijn. En Hij z?gende ze, en zei daarmee: ?Het ga jullie goed. Ik ben bl?j met jullie. Weest vruchtbaar en talrijk, en heers over alles.? En zo is het toen ook gegaan. Dat wij mensen vruchtbaar w?rden, en ook talrijk, en over alles gingen heersen. Hoe dat is gegaan, vertelt dan de rest van de bijbel, maar: in het begin is het allemaal zo gegaan, zoals zo-even beschreven!

Reacties op dit scheppingsverhaal

Er wordt nog wel eens lacherig gedaan over wat wij zo-even allemaal kort gingen beschreven. Het wordt nog wel eens afgedaan als een mooi, maar oud verhaal, dat niet meer echt ter zake doet.

Maar toch kan ik dit verhaal niet missen, midden ook in onze moderne wereld! In onze moderne wereld, waarin de mens inmiddels alles zelf is gaan invullen, zoals hij het hebben wil en ziet, ook op basis van wetenschappelijke inzichten en vondsten.

De wereld van de wetenschap

Maar een wetenschappelijke wereld alleen is geen mooie wereld, geen wereld die je welkom heet, zoals God in zijn scheppingsverhaal. De wereld is weer koud en kil geworden door al die sobere nuchterheid.

Hoe anders, hoe veel meer sprankelend vind ik dan het scheppingsverhaal in genesis, dat ons vertelt van een God die zijn wereld leuk inricht als een kinderkamer, als een kind op komst is. Als een kind op komst is, zeg je toch ook niet: kind, je zult je zelf moeten redden, op basis van je krachten en wetenschappelijke inzichten! Dat zou wel heel sober zijn.

Nee, dan ga je een kinderkamer inrichten, leuk inrichten, blauw als de hemel of roze als de liefde en dan ga je je kind w?lkom heten. Een knuffel geven altijd weer, het laten weten dat je blij met je kind bent, en dat het kind altijd op jou kan rekenen, zoveel in jou vermogen staat.

Nou, zo! Zo als wij mensen onze kleintjes welkom heten! Heette God ons mensen ook vroeger welkom in deze wereld! Als een vader en als een moeder, vol met passie voor ons, vol van liefde! En wij mensen zijn ? zoals gezegd, niet alleen maar het toevalsproduct van een gril van de natuur. Wij zijn gewild, verwacht, bewust geschapen!

Verzet tegen alleen maar de boodschap van het recht van de sterkste?

Maar vertelt ons de wetenschap dan niet, dat het allemaal helemaal anders zit. Is het dan niet zo, dat alles in werkelijkheid toch alleen maar toeval is en een kwestie niet van ?welkom?, maar van survival of the fittest?

Dat mag wel zo wezen, maar het geloof heeft zich daar altijd tegen verzet, met hand en tand, met alle mogelijkheden die er zijn. Daarom zijn wij vandaag ook nog kerk, om ? met vallen en opstaan ? aan de wereld het grote alternatief te laten zien: dat het in werkelijkheid anders is gegaan allemaal, op een manier die een mens echt gelukkig kan maken!

Achter mijn bestaan staat een vriendelijke God, die alles voor mij overheeft. En om deze God heen staan allerlei mensen in Zijn naam, die als zijn Evenbeeld, ons welkom heten in dit leven. En voor ons zorgen. ? En wij mogen het ook voor anderen doen.

?Ze hebben wel ?wat? gelijk!?

Maar wat moet je dan met de moderne wetenschap, met de evolutietheorie enzo?
Hebben ze niet toch ook een beetje gelijk! Ze hebben inderdaad een beetje gelijk!
En wij christenen, wij weten ook niet b?ter! Hoe alles precies is gegaan, kunnen wij ook uit Genesis 1 niet halen. Genesis 1 is po?zie die het hart bevleugelt, geen wetenschappelijke afhandeling. De wetenschap weet misschien wel inderdaad veel beter, hoe alles precies feitelijk is gegaan. Maar toch moeten we (of mogen we) toch ook wel zeggen, dat ook z?j er nog niet helemaal is! Ook zij weet toch nog niet alles! Ze heeft tot nog toe inderdaad nog maar een beetje gelijk!

Wetenschap en geloof: ooit eens komen ze er vast samen wel uit!

Ik ben er van overtuigd, dat zij, als zij zoals zij is, gewoon maar doorgaat, en nog meer dingen vind en inzichten opdoet, op een bepaald moment vast ook weer bij het verhaal uitkomt, zoals dat in Genesis is beschreven: dat er ? ten eerste - een God is. En God zowaar! Toch een God. En dat ? ten tweede - het leven leefbaar is, vanwege deze God. Omdat God er ooit eens een woonruimte van heeft gemaakt, speciaal voor ons mensen, uit liefde.

Later heeft Jezus ons nog weer eens laten zien, hoe je die bewoonbare, leefbare ruimte dan ook bewoonbaar en leefbaar kunt h??den, zo met elkaar.

En wij? Wij hier in de kerk, gaan wat door op zijn spoor!

En geven het zo meteen ook aan onze kinderen door, via de doop:

dat onze wereld niet eng is. En geen product van alleen maar toeval. En niet alleen maar een willekeurig gevecht van allerlei mysterieuze machten en krachten met en tegen elkaar, maar een ?woonruimte?, speciaal ingericht, voor jou en voor mij, door God.

Laat ons altijd weer, elke dag het liefst, gaan genieten en ons verwonderen, dat wij nog steeds bestaan. Dat ons leven nog lang niet afgelopen is. En dat er Iemand is, Iemand van hoger hand, die ons in leven houdt omdat Hij van ons houdt! Amen.


Copyright 2003 - Kerken.com
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.