Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Kennis Bassin \ (Theologisch) Woordenboek

(Theologisch) woordenboek

In totaal zijn er 154 woorden gevonden.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]   [Geen]

WoordDefinitie / Betekenis
Paradigma-shift Een Verandering van Paradigma. Dit vindt plaats wanneer mensen een paradigma verwerpen en een andere omarmen, waarmee ze totaal andere aannames doen en geheel andere vragen stellen.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Pelagianisme Pelagius wordt vooral in verband gebracht met de theologische strijd over kwesties als vrije wil, genade, erfzonde en kinderdoop. Pelagius stelde dat de vrije wil van de mens ook na de zondeval intact was en ontkende de erfzonde. Hij stond hierin lijnrecht tegenover zijn tijdgenoot Augustinus. Ook met kerkvader Hieronymus lag hij overhoop.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Pluralisme Samenwerking van verschillende beginselen naast elkaar.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Postmodernisme Postmodernisme wil zeggen: datgene wat na het modernisme komt. Zowel het vertrouwen in de objectieve waarneming als in de algemeen geldigheid van het menselijk oordeels / redeneervermogen heeft de postmoderne mens verloren. Alle waarneming is “theoriebeladen”. Daar wordt mee bedoeld dat ieder naar de werkelijkheid kijkt vanuit de eigen levenservaring en levensbeschouwing. De waarneming is niet objectief maar theoriebeladen. Er is dan geen objectieve kennis mogelijk. Niemand kan meer zeggen “zo is het, zo moet het”. Het modernisme wordt verachtelijk als “funderingsdenken” van de hand gewezen. De Bijbel zegt echter: “Dit vooral moet gij weten dat geen profetie der Schrift eigenmachtige uitlegging toelaat” - 2 Petrus 1:20.
Bron: [A. P. Geelhoed] | Datum: 05/09/2013
Pragmatisme Een vorm van denken waarbij de praktische consequenties de enige toetssteen vormen van een theorie.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Pre-Millennialisme Het geloof in de nog toekomstige 1000-jarige regering van Christus, genoemd in Openbaring 20, en dat deze volgt op Christus’ wederkomst, en dat de kerk dan in de hemel en Israël het middelpunt op aarde zal zijn. Dit verschilt van A-millennialisme of PostMillennialisme.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Preterisme Het preterisme is een opvatting binnen het christendom waarbij de profetieën van de eindtijd, onder andere uit het bijbelboek Openbaring, niet over de toekomst gaan maar reeds vervuld zijn in het verleden. Preteristen plaatsen de vervulling van de bijbelse voorspelling in de eerste eeuw na Christus, de tijd van de Romeinse keizer Nero en de Joodse Opstand met Rome. (Wiki). Daarna moet aan de oprichting van het koninkrijk hier op aarde gewerkt worden, zo menen zij.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Profeet Het Nederlandse woord profeet is afgeleid van het Griekse woord (προφήτης): 'Prophètès', wat betekent: 'openlijk spreken', maar ook 'voorspellen'. Het gaat dan om mannen en vrouwen (profeten en profetessen) die in spreken en handelen een boodschap verkondigen waarvan de inhoud niet van henzelf afkomstig is, maar van God.
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 21/09/2013
Rationalisme Zie humanisme. De menselijke rede is het centrum van alle werkelijkheid en de oorsprong der waarheid.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Rationeel Alles wat verband houdt met of gebaseerd is op de gave van de mens om consequent te kunnen redeneren.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Reconstructionisme Christelijk reconstructionisme of theonomie werd gepopulariseerd door Rousas Rushdoony en zijn schoonzoon Gary North. Reconstructionisten geloven dat door toepassing van oudtestamentische wetten en nieuwtestamentische principes, de wereld moreel getransformeerd zal worden door christenen. Dit, zo beweren zij, zal de mensen tot Christus trekken. Hun eschatologie is postmillennial, wat betekent dat zij de wederkomst van Christus verwachten na de 1000 jaar (gezien door sommigen als een symbolisch getal - het ook veel langer zijn dan 1000 jaar) van succesvol oogsten van de vrucht die voortkomt uit het toepassen van de wet.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Reinforcement Reinforcement is een toename in de kracht van een respons dat volgt op het aanbieden van een stimuluscontingent voor deze respons. Vgl. het snoepje voor de hond om een kunstje te doen. Zie “behaviorisme”.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Repressie Repressie (psychologie): verdringing naar het onderbewuste.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Réveil De godsdienstige opwekking, herleving in de 19de eeuw.
Naam van een opwekkingsbeweging binnen het protestantisme in de eerste helft van de 19de eeuw, die ca. 1810 te Genève ontstond. De beweging stelde zich dogmatisch op orthodox-reformatorisch standpunt, maar legde de nadruk op persoonlijke vroomheid en broederlijke liefde.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Romantiek Een levensvisie die geen basis in de werkelijkheid heeft en die een voortbrengsel is van een overdreven optimisme. De term wordt hier niet zozeer gebruikt voor een historische stroming, maar meer voor een levenshouding die ongefundeerd optimistisch is.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013

[Vorige] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [Volgende]

Geavanceerd zoeken:

Wilt u een woord toevoegen? Klik dan [hier].
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2018 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter