Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Kennis Bassin \ (Theologisch) Woordenboek

(Theologisch) woordenboek

In totaal zijn er 11 woorden gevonden.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]   [Geen]

WoordDefinitie / Betekenis
Deïsme Het stelsel dat Gods bestaan erkent als van de wereld onderscheiden, maar ook gescheiden, in die zin dat God, na de wereld geschapen te hebben, op de gang van de dingen geen invloed meer uitoefent (als zodanig het tegenovergestelde van theïsme).

Geloof aan één God berustend op de rede, niet op openbaring.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 15/09/2013
Determinisme De leer dat de mens in zijn handelen niet vrij is maar bepaald wordt door psychologische en fysiologische oorzaken, waardoor de vrije wil een illusie wordt.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 15/09/2013
Dharma Dharma (Sanskriet: “de drager, de ondersteuner”) duidt in het oude India de gang der natuur, de orde in de kosmos, maar ook de orde in het maatschappelijke leven aan. Het leven dient volgens het hindoeïsme in overeenstemming met de dharma: de kosmische en sacrale orde te zijn. De regels hiervoor zijn neergelegd in leerboeken (dharmasūtras en dharmashāstras).
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 15/09/2013
Dialectiek Het principe van verandering volgens de lijnen van een driehoek. Een stelling heeft een tegengestelde. De twee tegengestelden versmelten in een synthese die op haar beurt weer these wordt, enz.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 15/09/2013
Dichotomie Scheiding in twee volledig afzonderlijke delen. In dit boek wordt de term gebruikt voor de volledige scheiding van het rationele en logische in de mens, van zinvolheid en betekenis van het leven.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 15/09/2013
Dispensationalisme De leer dat Gods handelen met de mens verschillend is in verschillende dispensaties in de tijd. Deze dispensaties worden ook ‘bedelingen’ genoemd. Dit is het tegenovergestelde van de verbondstheologie.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 15/09/2013
Divinatie Inzicht in de toekomst of ontdekking van het verborgene door bovennatuurlijke gave.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 15/09/2013
Docetisme Opvatting dat Christus slechts in schijn de menselijke natuur heeft aangenomen.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 15/09/2013
Dominionisme Dominionisme - ook bekend als Transformatie-, Heerschappij-, Koninkrijk-Nu-beweging en restoratietheologie - is een merkwaardige mengeling van gereformeerd / calvinistische theologie en charismatische invloeden. Dominion theologie leert dat door het komen van Christus de gelovige “dominion” (heerschappij) heeft op elk gebied van het leven. Wij bevinden ons volgens hen NU in het Koninkrijk van God (bemerk dezelfde kijk op het Koninkrijk als de Vineyard beweging en zoals te vinden is in tal van “christelijke” liederen), en als gevolg daarvan zouden wij met Christus over de aarde moeten regeren (naar Op. 5:10). Politiek gezien is het de tendens onder politiek actieve christenen, vooral in de VS, om invloed te verkrijgen op seculier, burgerlijk bestuur middels hun interpretatie van de bijbelse wet.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Dopen De kerk gelooft dat de christelijke doop een sacrament is, bevolen door onze Heer, dat het aanvaarden van de weldaden van de verzoening door Jezus Christus, tot uitdrukking brengt. Wij geloven dat deze aan gelovigen toegediend moet worden en blijk geeft van hun geloof in Jezus Christus als hun Zaligmaker en van hun oprecht voornemen om Hem te gehoorzamen in heiligheid en gerechtigheid. Aangezien de doop een symbool van het nieuwe verbond is, mogen ook jonge kinderen gedoopt worden op verzoek van hun ouders of voogden, die daarbij zullen beloven dat zij hun kind de noodzakelijke christelijke opvoeding zullen geven. De doop kan voltrokken worden door middel van besprenkelen, overgieten of onderdompelen, overeenkomstig de wens van de kandidaat.
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 21/09/2013
Dualisme Het aannemen van twee tegenover of onafhankelijk naast elkaar staande beginselen ter verklaring van de werkelijkheid.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013

[1]

Geavanceerd zoeken:

Wilt u een woord toevoegen? Klik dan [hier].
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2018 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter