Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Kennis Bassin \ (Theologisch) Woordenboek

(Theologisch) woordenboek

In totaal zijn er 7 woorden gevonden.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]   [Geen]

WoordDefinitie / Betekenis
Gemeente Gemeente, Gr. ekklesia, betekent ‘uitgeroepenen’ (uit de wereld) - vandaar het woord Kerk. Ekklesia (Gemeente, Kerk) slaat op alle ware gelovigen in Christus: Zijn ‘lichaam’ (Rm 12:5; 1 Ko 12:27; Ef 1:22, 23; Ko 1:18). De Gemeente is goed te onderscheiden van ‘de gehele christenheid als verantwoordelijk getuigenis op aarde’. Deze laatste is de ‘zichtbare Kerk’, met daarin ware christenen én naamchristenen, terwijl de Gemeente de ‘onzichtbare Kerk’ is van ware gelovigen die bij de Heer ‘gekend’ zijn (Mt 7:22, 23).
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Genezing De schrijver gelooft in de Bijbelse leer van Goddelijke genezing (bovennatuurlijk) en dringt er bij Christenen op aan in geloof te bidden voor de genezing van de zieken. Hij gelooft ook dat God geneest door middel van de medische wetenschap.

Mattheüs 3:1-7; 28:16-20; Handelingen 2:37-41; 8:35-39; 10:44-48; 16:29-34; 19:1-6; Romeinen 6:3-4; Galaten 3:26-28; Colossenzen 2:12; I Petrus 3:18-22; II Koningen 5:1-19; Psalm 103:1-5; Mattheüs 4:23-24; 9:18-35; Johannes 4:46-54; Handelingen 5:12-16; 9:32-42; 14:8-15; I Korintiërs 12:4-11; II Korintiërs 12:7-10; Jacobus 5:13-16.
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 22/09/2013
Glossolalie Tongenspreken of glossolalie is de onbijbelse namaak van het spreken in vreemde, niet aangeleerde talen.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Gnosis De diepere kennis aangaande godsdienstige waarheden.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Gnostici Theosofen uit de 2e en 5e eeuw nC die door middel van kosmogonische bespiegelingen en oosterse myten een diepere verklaring van de godsdienstige waarheden en het wezen van de dingen probeerden te geven.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013
Gnosticisme Zie gnostiek.
11/09/2013
Gnostiek (v. Gr. gnosis = inzicht, kennis), verzamelnaam voor een pluriforme godsdienstig-wijsgerige stroming, die vooral in de eerste eeuwen n.C. grote betekenis had, maar ook later momenten van herleving kende. De aanhangers streefden naar het heil door geheime, alleen voor ingewijden gereserveerde kennis (gnosis). Deze kennis heeft betrekking op het goddelijke en bovenaardse machten, maar is ook inzicht in het wezen van de mens. Het ontvangen van de gnosis is iemands geestelijke opstanding uit de doden. De geest moet zich van de gebondenheid aan het lichaam bevrijden.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 11/09/2013

[1]

Geavanceerd zoeken:

Wilt u een woord toevoegen? Klik dan [hier].
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2018 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter