Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Kennis Bassin \ (Theologisch) Woordenboek

(Theologisch) woordenboek

In totaal zijn er 7 woorden gevonden.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]   [Geen]

WoordDefinitie / Betekenis
Verbalisatie Het onder woorden brengen van een vooronderstelling.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Verbondstheologie Hier stelt men vast, dat alle beloften en profetieën in het Oude Testament betrekking hebben op het “verbondsvolk” Israël.Vervolgens stelt men vast, dat dit volk ongelovig was en bleef, in de dagen van de komst van de beloofde en geprofeteerde Christus, de Messias Israëls. Sindsdien dient het bekend te zijn “dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, en dezen zullen horen “(Hand 28:28). De getrokken conclusie is, dat alle aan Israël beloofde zegeningen terecht zijn gekomen bij de Kerk, die beschouwd wordt als de voortzetting van het oudtestamentische Israël. Ook alle profetieën aangaande het Messiaanserijk - het Koninkrijk Gods - zouden vervuld worden aan de Kerk. Het natuurlijke Israël zou geen bijbelse of profetische toekomst meer hebben. Op deze gronden wordt de Kerk dan ook aangeduid met de overigens onbijbelse uitdrukking “het geestelijk Israël”. Terwijl Israël uit de dagen van het oude verbond ook dikwijls wordt aangeduid als “de Kerk”, zoals blijkt uit het opschrift boven vele Psalmen en profetieën. Graag spreekt men van “de Kerk der eeuwen”, zonder onderscheid te maken tussen het Israël van het Oude Testament en de Gemeente van het Nieuwe. Dat wat het heden betreft. En aangezien de profetieën aangaande het komende Koninkrijk geacht worden vervuld te worden in de lopende Kerkgeschiedenis, verwacht men voor de toekomst niets dan de “jongste dag”, het “laatste oordeel”.
Maar God verving Israël niet door de Gemeente! De Gemeente kwam er tussenin, als het internationale volk van de genadebedeling, en ze zal van de aarde verdwijnen bij haar opname. Van Israël (de olijfboom) waren enkel de takken afgebroken en de Gemeente werd in de plaats daarvan op de edele stam geënt. Maar na het gemeentetijdperk zal God Israël terug herstellen, echter in de verdrukkingstijd (70ste jaarweek). God heeft Zijn volk beslist niet verstoten, integendeel, hun toekomstige aanneming zal een nieuwe wereldlente inluiden: zie Romeinen 11.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Vergeven Vergeven is een actie dat iemand vrijzet van schuld. Iemand die jou (zeer) gekwetst heeft, schuld kwijtschelden. Vergeven moet ook gebeuren als die ander geen spijt heeft van zijn acties. Het is een wilbeslissing om los te laten. Het zou niet zo moeten zijn dat onrecht iemands leven gaat beheersen.
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 21/09/2013
Verificatie De procedure/methode die men moet toepassen om er achter te komen of een verklaring waar is of niet.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Verlichting Periode van het rationalisme in de 18e eeuw: de menselijke rede is het centrum van alle werkelijkheid en de oorsprong der waarheid.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Vervangingstheologie De onbijbelse vervangingstheologie (of vervangingsleer) is als volgt te definiëren:
- In het plan van God is de christelijke kerk in de plaats gekomen van Israël, of nauwkeuriger geformuleerd, de kerk is het historisch vervolg van Israël;
- Het Joodse volk verschilt niet van andere etnische groepen, zoals de Engelsen, Spanjaarden, enz. - Zonder berouw, wedergeboorte en integratie in de kerk hebben de Joden geen toekomst, geen hoop en geen roeping;
- In onze tijd, na Pinksteren, is “Israël” (in de juiste betekenis van het woord) de kerk.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013
Vooronderstelling Een theorie of stelling die men aanneemt voordat de eerste logische stap genomen wordt. Een dergelijke aanvaarding beïnvloedt vaak de richting waarin men verder redeneert.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 05/09/2013

[1]

Geavanceerd zoeken:

Wilt u een woord toevoegen? Klik dan [hier].
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2018 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter