Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Rentmeesterschap & Tiende geven

2 Korinthiërs 9:6-9

In de bijbel zijn er tekenen dat men tiende (bruto of netto van het salaris) aan de kerk moet geven, maar het zou geen geen verplichting moeten zijn! Onbekend refereert naar 2 Korintiërs 9:6-9 waarin staat dat God de blijmoedige gever lief heeft. Onbekend vindt dat de liefde tussen God en mens de drijfveer moet zijn of Zijn huis mag voortbestaan of niet. De Schrift leert dat God de eigenaar is van alle mensen en alle dingen. Daarom zijn wij Zijn rentmeesters, zowel van leven als van bezit. Gods eigendomsrecht en ons rentmeesterschap zou erkend dienen te worden, want wij zullen persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden door God voor het uitoefenen van ons rentmeesterschap. God, als een God van systeem en orde in al zijn handelen, heeft een systeem van geven ingesteld dat Zijn eigendomsrecht van alle menselijke middelen en relaties erkent. Met dit doel voor ogen behoren al Zijn kinderen trouw hun tienden en giften te geven voor de verbreiding van het Evangelie.
Maleachi 3:8-12; Mattheüs 6:24-34; 25:31-46; Marcus 10:17-31; Lucas 12:13-24; 19:11-27; Johannes 15:1-17; Romeinen 12:1-13; I Korintiërs 9:7-14; II Korintiërs 8:1-15; 9:6-15; I Timotheüs 6:6-19; Hebreeën 7:8; Jacobus 1:27; I Johannes 3:16-18.

Bedenk dit: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Een ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te alle tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid.
2 Korintiërs 9:6-9.

Bron: [ Onbekend ] Onbekend - Toegevoegd op 15/01/2012 door Admin
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter