Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Waar zie je naar uit? (Mattheüs 24: 42)
Preek afkomstig van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

       

Liturgie

Zingen:
Gez 130
Ps 124:1,2,4
Ps 97:5,6
Gez 300:6
Gez 117:1
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht (Ev.Lb. 454)
Gez 63
Ps 98:3,4

Schriftlezing: Matte?s 24:32-51
Tekst: Matte?s 24:42

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Kijk, dat je je voorbereidt op Kerst, dat is logisch. He, de winkels zijn straks twee dagen dicht, daar moet je toch rekening mee houden. En dan alles wat er verder bij komt kijken: wat gaan we eten, waar gaan we heen, wie nodigen we uit, wanneer gaan we naar jouw ouders en wanneer naar de mijne, ?Ach nee, toch niet waar naar die meubelboulevard??; wanneer gaan we naar de kerk en wanneer niet (want het moet wel een beetje passen in de planning, en ?Ere zij God? kun je natuurlijk ook van een cd halen; daar zijn heel mooie uitvoeringen van) ----
afijn, er komt wat bij k?jken, mensen, vandaag de dag; voor je eindelijk Kerst kunt vieren. Ja, en dan moet het natuurlijk ook m??i worden; het moet een gesl??gd Kerstfeest zijn; je geeft tenslotte niet voor niks je goeie geld uit - toch?

Hoe doet ? dat eigenlijk? Deze week: woensdagavond zangdienst, donderdag eerste Kerstdag, kinderkerstfeest -- hoe ga je daar nou naar t???
Lieve mensen, ik zal u eerlijk vertellen: ik vind Kerst een verschrikkelijk moeilijk feest. J??st omdat iedereen het viert; omdat de hele wereld met z'n onheilige fikken aan de Here Jezus zit; omdat we er met mekaar zo'n zooitje van maken; zo'n ziek-makende mix van het h??lige van God en het ?nheilige van mensen.
?t Is allemaal zo routine, zo automatische piloot, zo bekend. Je hebt het allemaal al zo vaak gehoord, en volgend jaar is het weer Kerst.
Hebt u dat nou nooit? Dat gevoel van --- eigenlijk - als je tot op de bodem gaat - dat gevoel van: Geloof ik het nou z?lf? D??t het me werkelijk wat? R??kt het me? Of is het uiteindelijk toch alleen maar hetzelfde lesje dat ik elk jaar weer afdraai?

Broeders en zusters, stel je nou toch eens voor dat dit de laatste keer is; dat we volgend jaar niet nog waar een keer Kerst hoeven te vieren.....
Stel je voor dat Hij er dan zelf is!
Of lijkt je dat niks? Vind je het zo wel best? E?n keer per jaar Kerst: ja, dat is perf?ct, maar dan verder geen gedoe; en straks weer de knop om naar gewoon. He, 2003: weer fijn Kerst gevierd. Wat wil je nog m??r?

?t Is vandaag de laatste zondag van Advent. En Advent, broeders en zusters, natuurlijk: dat is voorbereiding op Kerst. Maar waar w?cht jij nou eigenlijk op? Wat verw?cht je, Wie verwacht je? Enkel maar een lief babietje en een hoop eten en drinken? Tuurlijk: je m?g er een feest van maken, je m?g lekker eten en drinken -- we h?bben ook werkelijk wat te vieren, en dat m?g ook van God -- maar asjeblieft: doe dat niet zoals die mensen waar Jezus het over heeft: die leefden in de dagen van Noach: ze trouwden, ze aten, ze dronken, ze vierden bij wijze van spreken elk jaar Kerst -- en ze hadden helemaal niks in de gaten. Wat er ?cht aan de hand was, ging volledig aan ze voorbij.
Of zoals die slaaf waar Jezus ook over vertelt; die man die dacht: ?Ach, m'n baas: al in geen tijden meer wat van gehoord; kan mij het schelen, ik neem het ervan. Nu kan het nog, nu ben ik nog jong; straks als ik oud ben heb ik er spijt van dat ik er niet meer uitgehaald heb?.

?Want zoals het was in de dagen van Noach?, zegt de Here Jezus, ?zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn?. De dagen van Noach: de tijd voor de zondvloed. ik Weet niet wat voor idee u daarvan hebt. Iets heel vreselijks ofzo? Geweld en onrecht en misdaad? Maar daar heeft Jezus het helemaal niet over. Hoe ging het eraan toe, zegt Hij, voor de zondvloed? Nou, heel gewoon: die mensen aten en dronken, ze trouwden met mekaar, ze leefden - ach, zoals mensen op deze aarde nou eenmaal leven. Niks bijzonders eigenlijk. Ik denk niet dat ons er iets aparts aan opgevallen was.
Alleen: ze leefden onder een dichte hemel. Al die dingen die ze deden -- al die heel gewone dingen -- die deden ze zonder contact met B?ven; zonder ooit omhoog te kijken en te vragen: Here, wat wilt ? nou? Wat hebt ? tegen ons te zeggen? Wat is er dat uitgaat b?ven al die gewone dingen van alledag? Want eten en drinken, huwen en ten huwelijk geven: Here God, nat??rlijk, dat hoort erb?j, maar dat is toch niet het ?nige? Er is toch m??r? ? bent er toch? En we mogen toch ontzaglijk veel van U verw?chten??

Lieve mensen, sn?p je het een beetje? Nee, het is ?cht niet dat het van die verschrikkelijk slechte mensen waren toen; helemaal niet. Niks anders dan vandaag. Maar ze leefden zonder G?d; ze leefden onder een dichte hemel. Dit was de ellende; daar zat het hem op vast.
En daarom, broeders en zusters, hadden ze ook niks in de g?ten. Ze verw?chtten niks van God, en daarom kwam de zondvloed als een volslagen verrassing. Daar hadden ze nou echt totaal niet op gerekend.
Mensen, zo gaat dat als je leeft onder een d?chte hemel. Als je denkt dat dit alles is.

Nee, ik zeg dat niet -- begrijp me asjeblieft goed -- om ons nou hier in de kerk samen lekker te voelen, want gelukkig: wij zijn toch wel een stuk beter dan die domme en die slechte wereld. Lieve mensen: die wereld zit in je eigen h?rt. Ook hier in de k?rk kunnen mensen zijn -- nee, ze zijn er, ook hier, ook vandaag -- o, die die ouwe woorden van toen best voor zoete koek slikken -- Ere zij God, en Komt allen tezamen -- maar die er geen snars van geloven; bij wie er in hun gewone leven straks helemaal niks van te m?rken is. En ze eten en ze drinken en ze huwen en geven ten huwelijk. Business as usual, niks bijzonders, alles rustig. En na Kerst gaan we weer gewoon verder; want er is niks veranderd, er is niks gebeurd. En eerlijk gezegd: dat is wel zo rustig ook.
Nu zijt wellekome? Nou, Here, maar nu toch maar even niet; dat komt mij niet zo goed uit; ik had eigenlijk nog heel andere plannen.

Waar w?cht je op? Waar zie je naar uit?
Nee, ik bedoel niet dat je permanent omhoog moet kijken of je al wat ziet -- maar daar hoef ik u toch ook eigenlijk niet voor te waarschuwen? Wees nou eerlijk: dat risiko is onder ons niet zo groot. Het risiko dat je n??it omhoog kijkt, is heel wat gr?ter dan dat je dat te v??l doet.
Waar wachten wij op? Waar zien we naar uit?
Ik ben soms zo bang -- en dan hoef ik helemaal niet naar ? te kijken, dan heb ik genoeg aan mez?lf -- dat wij zo tevreden zijn met ons leven hier op deze aarde, dat we helemaal niet nog meer hoeven. Dat laten we meer over aan andere mensen, elders op de wereld, die het niet zo goed hebben als wij. Want dat kunnen we ons wel voorstellen: als je het ?kelig hebt, nou ja, dan verlang je wel naar wat anders; dan wil je graag dat er ver?ndering komt. Maar ja, dat wij dat nou graag zouden willen...
Kijk, Kerst vieren: tuurlijk, dat is leuk, dat is fijn, daar word je vrolijk van, dat hoort er ook b?j, in deze tijd van het jaar. Valt ook g?nstig, he, dit keer: midden in de week; dat scheelt ook weer. Maar ja, straks houdt het natuurlijk weer ?p, dan is het over, dan begint het echte leven weeer.

Lieve mensen, wij zijn onderweg. Nee, niet naar de geb??rte van de Here Jezus; dat was 2000 jaar geleden. Wij zijn, vand??g, onderweg naar Zijn tweede komst, naar het moment waarop Hij d?finitief alle macht zal krijgen in de hemel en op aarde.
En nou moet je je voorstellen: wat er tien gebeurde was m?chtig. Dat God naar deze aarde kwam, dat Hij de wereld, de schepping, de mens niet aan z'n lot overliet, maar dat Hij zei: ?En Ik ga er alles aan doen om toch de wereld voor Mij te winnen? -- mensen, dat is gew?ldig; en we hebben ook echt een hoop reden om dat deze week weer uit alle macht te gaan vieren -----
maar bedenk nou eens: als dat al zo geweldig was, wat staat ons dan nog wel niet te w?chten; als Hij straks ter?gkomt! Dit moet dan toch wat wezen! Bij het licht dat dan gaat schijnen zal al onze Kerstverlichting totaal in het niet vallen; al onze Kerstfeesten, onze Kerstliederen, onze Kerstdiners - afijn, noem maar op - het zal n?ks lijken, we zullen het vergeten zijn, als Hij er zelf is. Want d??rheen zijn we onderweg; dat is het doel, ook van dat Kerstfeest, anno 2003.

En onderweg daar naar toe, naar het gr?te feest dat komt, gaan we deze week weer het Kerstfeest vieren. Maar mensen, laat nou asjeblieft tot je doordringen: Kerst kan je alleen maar vieren als je weet dat diezelfde Here Jezus, tien geboren in Betlehem: dat Hij ter?g zal komen; niet als zo'n lief vertederend babietje, maar als de Heer van hemel en aarde, als de Koning ook van jouw leven.
Lieve mensen, zo vier je Kerstfeest. En als je het anders wilt vieren, dan vier je het verk??rd; dan vier je een ander f??st. Misschien lijkt het er sprekend op, maar het is het niet.

Broeders en zusters, Kerst is het moeilijkste feest dat er is. J??st omdat het zo makkelijk l?jkt; en omdat de hele wereld Kerst viert.
Mensen, hoe leef je, onderweg naar de komst van de Here Jezus? Hoe laat je er iets van z??n, aan de mensen om je heen, waar het ?cht om gaat bij Kerst?
Weet u, God vraagt helemaal geen grote, bijzondere dingen van je. Dat d?nken wij dan gelijk, h?? God zal wel iets heel m??ilijks van me willen; nou, dat kan ik niet hoor, dat is niks voor mij?. Maar dat wil Hij helemaal niet. Hij wil maar één ding, en dat is dat jij leeft onder een open hemel. Dat je het luik boven je niet dichttrekt, maar dat je weet: Daar is Hij, mijn Heer, mijn Koning. Die lang geleden geboren werd in Betlehem, maar die ter?gkomt, str?ks, op Z?jn tijd.

Lieve mensen, we gaan deze week het Kerstfeest vieren. En ik hoop dat het voor ons allemaal een heel fijn feest wordt.
Vand??g is het nog Advent; de l??tste zondag voor Kerst.
Advent: bereid je voor op Kerst. Maar vooral: bereid je voor op de grote komst van je Heer en Koning!

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter