Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Als Ik het niet z?lf doe, dan komt het nooit meer goed (Mattheüs 17: 1-8)
Preek afkomstig van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

       

Liturgie

Zingen: Gez 135
Gez 145
Votum en Groet
Zingen: Ev.Lb. 381 - Daar ruist langs de wolken
Ev.Lb. 425 - Dit is de dag
Ev.Lb. 435 - ?k Heb Jezus nodig
Ev.Lb. 454 - Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Gebed
Eerste Schriftlezing: Lukas 2:1-14
Zingen: Gez 254:1,3
Tweede Schriftlezing: Matte?s 17:1-8
Zingen: Ps 63:2
Preek
Zingen: Gez 139
Gebed
Collecte
Zingen: Ps 121:1,3,4
Zegen
Zingen: Amen
Zingen: Ev.Lb. 101 Ere zij God

Preek

Jongens en meisjes,

Nat??rlijk weet iedereen wat we vieren op Kerst. Zelfs mensen die bijna n?ks van de Bijbel afweten, die weten nog wil dat het bij Kerst gaat om de geboorte van een Kindje; en meestal weten ze dan ook nog wel dat dat de Here Jezus is.
Nou, dat weten ze w?l.
Maar weet je wat veel mensen nou niet weten? W??r?m dat nou nodig was. Hebben ze geen id?? van. Die denken gewoon: ?Nou leuk, kindje geboren, feestje vieren? -- maar waar?m, dat weten ze niet.

Luister: als je K?rst wilt snappen, als je wilt weten waarom de Here Jezus geboren moest worden, dan moet je een ontzettend eind terug in de tijd; helemaal naar het allereerste begin; naar hoe God het gem??kt had. Dat weten jullie, h?? God had alles gemaakt. En toen Hij daar kl??r mee was, toen keek Hij ernaar, en toen zei Hij: ?Het is haal mooi geworden?. het Was precies zoals God het bedoeld had.
En wat wilde God nou? Hij wilde heel dicht bij ons, mensen, zijn. Zoals vrienden dat doen, of mensen die van elkaar houden. Dit wilde de Here God: dicht bij ons zijn. En Hij dacht: ?Natuurlijk willen de mensen dat ook graag!?
En toen gebeurde het; want toen wilden ze dat niet. En toen de slang, de d??vel tegen hen zei: Mensen, wat God gezegd heeft, over die boom enzo, en dat je daar niet van mag eten: dat is allemaal onzin, hoor, dat is bangmakerij; daar is niks van waar; je kunt gerust van die boom eten? -- toen gel??fden Adam en Eva hem. In pl??ts van dat ze zeiden: Kom nou duivel, dat kan niet, wat jij zegt. Want wij horen bij G?d. En als Hij iets zegt, dan geloven we Hem; t??rlijk; Hij liegt heus niet; daar kennen we Hem goed genoeg voor!?
Maar dat z??den ze niet; ze dachten bij zichzelf: ?Ja, misschien heeft-ie ook wel gelijk; misschien is God wel zo gemeen; misschien wil Hij ons wel graag pesten; zou best kunnen; ja; dat Hij gewoon maar wat kletst!?
Mensen, dat is erg! Dat ze dat dachten! Terwijl God z?veel van ze hield!
En toen werd God ontzettend verdrietig; en ook boos. Zoals dat gaat, als iemand van wie je h??dt, zoiets doet, wat je nooit had verwacht; dan w?rd je verdrietig, en dan w?rd je boos. En het was donker geworden op aarde, en koud. Want God was er niet meer.

Maar weet je: Hij h??ld nog steeds van de mensen. H??veel verdriet ze Hem ook gedaan hadden, Hij wilde nog st??ds zo graag dichtbij de mensen zijn. Maar dan moest er wel wat geb??ren; het moest eerst weer goed komen. En de mensen deden hun best. Ze probeerden het ?cht hoor, om het weer goed te maken. Maar het l?kte niet; het ging t?lkens weer mis. Eigenlijk werd het alleen nog maar steeds erger.
En God keek vanuit de hemel; en Hij zei: ?Dat wordt niks. Die mensen daar op aarde: ze zijn zo dom, zo klein, zo eenzaam; dat gaat niet goed: ze komen er nooit?.
En toen, jongens en meisjes, toen zei God: ?Dan ga Ik het zelf doen; wat de mensen niet k?nnen -- het weer goed maken met Mij -- dat ga Ik nu zelf doen; het kan niet anders. Als Ik het niet zelf doe, dan komt het nooit meer goed?.
En toen werd het Kerst. Toen ging de hemel open, en werd het Kind geboren. ?mdat het niet anders k?n. ?mdat dat de enige manier was om het weer goed te maken tussen God en ons.
Kerst: de Here Jezus is geboren. ?mdat God z?veel van ons houdt; ?mdat Hij zo graag heel dichtbij ons wil zijn; ook bij j?llie! Zul je dat onthouden? D??rom is het Kerst!

Lieve mensen, waarom is Kerst nou zo'n h??rlijk feest? --- Het echte Kerstfeest bedoel ik dan, h?; niet dat surrogaat dat zelfs de grootste athe?st geloof ik vandaag nog viert -- nee, het echte Kerstfeest: waarom is dat zo'n geweldig feest? Mensen, ?mdat op Kerst de dingen duidelijk worden; ?mdat je op Kerst ziet hoe het is tussen God en jou, en hoe ontzettend veel God van jou houdt.
Soms is dat niet zo duidelijk. er gebeuren zoveel dingen -- er zijn in het afgelopen jaar zoveel dingen gebeurd -- denk maar aan wat je zelf hebt meegemaakt, en anders kijk je straks op tv maar naar het Jaaroverzicht -- er zijn z?veel dingen waar je soms geen weg mee weet. En waar is God nou? Laat Hij me nu alleen? En ?ls Hij er is, waarom geb??ren dan al die dingen?
En zo kan het in je leven verschrikkelijk onduidelijk worden.

En dan wordt het Kerst. Nee, en dan zegt God niet: ?Vergeet nou al die andere dingen maar even, en doe maar alsof het allemaal geweldig is? -- zo doet de w?reld het: die spelen even Vrede op aarde; maar dat is enkel maar een toneelstukje, ze m?nen er niks van, en straks gaan ze even hard weer verder met elkaar haten en vermoorden.
D??r doet God niet aan mee. Op K?rst zegt God: Kom maar; met al die moeilijke dingen; hoef je niet weg te stoppen, mag je allemaal m??nemen -- al je twijfels, al je vragen, alle mist in je leven, alle verdriet en pijn en zorg, alles waar je in vastloopt en waar je maar niet uitkomt -- neem je allemaal mee; en dan gaan we samen de berg op; samen het Kerstfeest vieren; en dan mag je het - daar alles heen - weer even zien: hoe het w?rkelijk is. Kom maar; kijk maar: zie je het? Wie daar ligt? In die voederbak? Zie je Mij? Dit doe Ik: voor jou. Zie je het??
En God kijkt je aan, en Hij wacht; en Hij wil jou zo graag helpen; en Hij hoopt dat je zult zeggen: ?Ja, nou zie ik het! Zo is het dus! U houdt dus toch van mij; anders zou U dat n??it hebben gedaan?.

Lieve mensen, wat zouden die drie discipelen nou verwacht hebben, toen Jezus ze meenam? Wat w?lde Jezus, wat gingen ze doen? Moesten ze d??rheen, die b?rg op?
Ja, er was heel wat geb??rd; heel wat dingen ook die zij niet snapten, en die ze knap moeilijk vonden. het Slot van Matte?s 16: had Jezus eerst gezegd dat Hij straks in Jeruzalem zou moeten lijden en dat Hij gedood zou worden; en toen Petrus gezegd had: Maar dat gaat niet door, Here, hoor; dat kan niet?, toen was Jezus onbegrijpelijk tegen hem uitgevallen: ?Ga terug, achter Mij, Satan!?, had Hij gezegd; terwijl Petrus het toch echt alleen maar heel goed bedoelde.
En toen was Hij verder gegaan, en toen had Hij gezegd: ?Als je achter Mij aan wilt komen, dan moet je jezelf verloochenen, je kruis op je nemen en Mij volgen?. Ja. Dat hadden ze niet verw?cht; want Jezus volgen: dat zou toch iets fijns moeten zijn? Iets om elke dag van te gen??ten? Nee, ze snapten er niks van. Hadden ze zich dan misschien toch vergist?

En dan neemt Jezus ze mee; Petrus, Jakobus en Johannes. En samen gaan ze de berg op.
Een berg, lieve mensen, dat is letterlijk een hoogtepunt. Vanaf een berg heb je uitzicht. Vanuit een d?l heb je dat niet; dan zie je maar een klein stukje; maar vanaf een b?rg heb je vrij uitzicht, zie je de dingen zoals ze werkelijk zijn. Zoals Mozes vanaf de berg het uitzicht had op het beloofde land -- ds Mudde heeft er pas over gepreekt; die beide ramen -- zo krijgen nu deze drie discipelen uitzicht op Jezus, op wie Hij w?rkelijk is.
Ze hebben een eind gelopen, flink geklommen; en dan zijn ze boven, alleen; niemand anders in de buurt. En dan gebeurt het: dan verandert, voor hun ogen, de aanblik van de Here Jezus; z'n gezicht wordt anders, z'n kleren worden anders; het wordt allemaal licht; z'n gezicht straalt als de zon, z'n kleren worden wit als het licht.
Is dit Jezus? Ja, dit is Jezus; maar dan zoals wij Hem hier in het dal niet kunnen zien. Dit is voor ?nze ogen verborgen. Daarvoor moet je nou echt daarboven, op die berg zijn. Want daar heb je uitzicht, daar zie je hoe de dingen w?rkelijk zijn.
Wat m??t dat geweldig zijn geweest. even gaat iets van de toekomst open. De afstand valt w?g, die er hier op aarde ?ltijd is. Hier beneden, in het d?l, z?? je de dingen niet, je kunt er niet overh??n kijken, je zit er midden tussen. Maar op de b?rg zie je het: de heerlijkheid, de glans, de glorie: alsof de hemel op aarde is neergedaald.
Op de berg worden de dingen d??delijk. Zo is het dus, zo staat het ervoor, met Jezus, en met ons. Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!?
?Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft?.

Lieve mensen, ik weet niet wat voor diepten en dalen jij in de afgelopen tijd allemaal achter je hebt; ik weet wil dat het leven op aarde soms ontzettend zw??r is; dat je voor alle mogelijke vragen en problemen komt te staan. En dat je het soms helemaal niet meer ziet ztten; dat je geen idee hebt welke kant je nou op moet.
Vandaag is het Kerst. Vandaag mag ik je uitnodigen om mee te gaan, naar boven, op die berg. Even het dal achter je laten, en aan de hand van Jezus meegaan naar boven. Want daar heb je uitzicht. Waar je vorige week, vorige maand misschien hartgrondig aan twijfelde, dat mag je vandaag zien: dat God wil van je houdt, dat Hij je niet laat vallen; dat jouw leven zo belangrijk is voor Hem, dat Hij de hemel openbrak, en daar in die voerbak Zijn eigen Zoon liet neerleggen. Z?? je het nou? Zie je de dingen d??delijk worden?

Op de berg zagen de discipelen het.
Op Kerst mag jij op de berg gaan staan. Je mag je ogen opendoen. Je mag het zien.
Kom mee, naar die berg. Kom mee, naar Betlehem. Kijk! ?Ziet hoe dat u God bemint?.

Wil je het zien? Wil je het geloven Zo is het. Zo is God.

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter