Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Kennis Bassin \ (Theologisch) Woordenboek

(Theologisch) woordenboek

In totaal zijn er 154 woorden gevonden.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]   [Geen]

WoordDefinitie / Betekenis
A-millennialisme Amillennialisten interpreteren Christus’ duizendjarige rijk (millennium) in een geestelijke betekenis. Zij geloven wel in de Tweede Komst, maar verwerpen het idee van een letterlijke duizendjarige regering op aarde.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Agnosticus Iemand die niet weet, of denkt dat het onmogelijk is te weten, dat er een God is.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Algemene verzoening Dat het zoenoffer van de Heer Jezus toereikend is voor de hele wereld en dat alle mensen uitgenodigd worden om gered te worden. Vergis u niet met “alverzoening”! Het is niet zo dat God het hele wereld met Zich verzoend heeft en dat men mensen enkel daarvan bewust moet maken! Opponenten leren dat Jezus enkel stierf voor de uitverkorenen.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Alverzoening De foute leer dat alle mensen uiteindelijk gered zullen worden.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Animisme Animisme is een geloof en afkomstig van het Latijnse woord 'anima'. Dit betekent 'adem' of 'ziel'. Het geloof is zeer waarschijnlijk afkomstig uit het Paleolithisch tijdperk. Animisme gelooft dat er een ziel /geest in alle natuurlijke objecten, en in de natuur aanwezig zijn zo ook in het universum.
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 21/09/2013
Annihilationisme De leer dat de zondaar wordt afgesneden van elk bewust leven na de dood (vernietigd), en dat er dus geen eeuwige straftoestand is voor de goddelozen. Dit wordt o.a. geleerd door de Jehovah-getuigen (Wachttorengenootschap).
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Antagonist Iemand die een tegenovergesteld standpunt inneemt, syn. Tegenstander, tegenwerker; tegenspeler van de protagonist in de klassieke tragedie.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Anti-filosofie Vele vormen van de moderne filosofie, waarin de hoop is opgegeven om een rationele eenheid te vinden in het geheel van leven en denken.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Antinomianisme Antinomianisme wordt ook wel de leer van de goekope genade genoemd. Het is de opvatting dat, wanneer men het evangelie heeft aanvaardt, de morele wet niet langer van toepassing is, immers… Jezus is gestorven voor alle zonden waardoor wij als christenen alles kunnen doen waar wij zin in hebben, hoe onrein / zondig dan ook. Als christenen kunnen toch om vergeving vragen, wordt er dan geopperd! In de kern is antinomianisme het misbruiken van de christelijke vrijheid in het nieuwe verbond.
Bron: [Bijbelstudie] | Datum: 21/09/2013
Antithese Tegenstelling tussen twee dingen (b.v. vreugde is de antithese van verdriet).
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Antropologie De wetenschap die zich met de mens bezighoudt, met de relatie van de mens tot zichzelf en met zijn medemens, zoals de psychologie en de sociologie dit doen.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Antropomorfisme Vermenselijking; voorstelling van God of van andere geestelijke wezens, in menselijke of aardse vormen of volgens menselijke opvattingen. Voorbeeld: Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels” (Psalm 61:5).
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Apologetiek Dat deel van de theologie dat zich bezighoudt met de verdediging en verbreiding van het christendom.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Archetype De psycholoog Jung interpreteerde droomsymbolen die de gehele geschiedenis van de mensheid door voorgekomen zijn en noemde deze archetypes.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013
Arianisme Arianisme, de van de 4de tot de 6de eeuw sterk verbreide leer van de Alexandrijnse priester Arius (gest. 336), die Christus’ godheid ontkende en in hem een schepsel zag, zij het ook het allerhoogste schepsel, nl. de voor de tijd door God voortgebrachte Logos. Zijn opvattingen werden door het concilie van Nicea (325) veroordeeld, maar begunstigd door o.a. keizer Constantius bleef het arianisme binnen het Romeinse Rijk een machtige stroming, totdat het op het concilie van Constantinopel (381) opnieuw veroordeeld werd. Buiten het Rijk hield het daarna nog lange tijd stand onder de pas gekerstende Germaanse volken, totdat het definitieve einde kwam met de bekering van de Franken tot het Romeinse christendom.
Bron: [Marc Verhoeven] | Datum: 19/09/2013

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [Volgende]

Geavanceerd zoeken:

Wilt u een woord toevoegen? Klik dan [hier].
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter